About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

Web Browser ในโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito Mode) กับการพัฒนาเว็บไซต์ [Article ID : 223]


เรื่อง : เปิดใช้ Web Browser ในโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito Mode) กับการทำเว็บ

Web Browser ในการใช้งานโดยปรกติทั่วไปนั้น เมื่อผู้ใช้เข้าไปที่เว็บไซต์อะไร หรือกระทำอะไรต่าง ๆ ลงไปโดยใช้ Web Browser นั้น โปรแกรมเว็บเบราเซอร์จะทำการบันทึกข้อมูลบางส่วนเก็บเป็น History ไว้กับ Web Browser เช่น บันทึก URL ของเว็บไซต์ที่เปิดดู, บันทึกข้อมูลการค้นหาจาก Search Engine อย่าง Google เป็นต้น ซึ่งบางครั้งการบันทึกข้อมูลดังกล่าว อาจพบปัญหากับการทดสอบเว็บไซต์ที่เรากำลังพัฒนาได้ ดังนั้น การใช้เว็บเบราเซอร์ในโหมดไม่ระบุตัวตน หรือที่เรียกว่า Incognito Mode นั้นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ของนักพัฒนาเว็บไซต์ได้ ดังนี้
บางยี่ห้ออาจเรียกโหมดนี้ว่า InPrivate, Private Browsing เป็นต้น

ต้องเปิดใช้ Incognito Mode ให้ได้ก่อน

สำหรับในบทความนี้ ทางเว็บ DwThai.Com จะนำเสนอ และแนะนำการเปิดใช้ Incognito Mode กับเว็บเบราเซอร์ Chrome ครับ โดยที่ Chrome หากต้องการใช้โหมด Incognito Mode สามารถกระทำได้ ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Chrome ขึ้นมา จากนั้นทำการกดปุ่ม Ctrl + Shift + N 2. เมื่อกดไปที่ปุ่มดังกล่าวแล้ว Chrome จะเปิดหน้าโปรแกรมใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นหน้าที่ใช้งานใน Incognito Mode หรือโหมดไม่ระบุตัวตน มีรูปหน้าคนแต่งตัวเหมือนสายลับเป็นสัญลักษณ์ ดังรูป
Chrome ที่โหมดไม่ระบุตัวตนนี้ เมื่อเราเข้าเว็บไซต์ใด ๆ โปรแกรมจะไม่บันทึกประวัติต่าง ๆ ไว้กับ Web Browser

Incognito Mode เกี่ยวอย่างไรกับการพัฒนาเว็บไซต์ ?

อ่านกันมาถึงตรงนี้ บางท่านอาจจะยังสงสัยว่าแล้วโหมด Incognito หรือโหมดไม่ระบุตัวตนของ Web Browser เกี่ยวอะไรกับการทำเว็บของเราละ ?
การที่เราใช้ Web Browser ในโหมดไม่ระบุตัวตนแบบนี้ ช่วยเราอย่างมากในการดูแลเว็บไซต์ และการพัฒนาเว็บไซต์ครับ ดังนี้

ใช้ทดสอบสถานะของ Link

ค่าสีของสถานะของ Link ที่ได้กำหนดไว้กับ Page Properties ของโปรแกรม Dreamweaver หรือกับ CSS เมื่อมีการทดสอบกดไปที่ลิงค์แล้ว โดยปรกติสีของข้อความที่เป็นลิงค์จะเปลี่ยนเป็นสถานะ Visited Link แต่ถ้านำเว็บเพจนั้นมาทดสอบใน Web Browser ที่เปิดในโหมดไม่ระบุตัวตน จะพบว่าลิงค์ จะยังคงสามารถแสดงข้อความที่เป็นลิงค์นั้นในสถานะ Link อยู่เสมอ เนื่องจาก Web Browser ในโหมดนี้ ไม่เก็บ History ของหน้าเว็บเพจนั้นไว้ ทำให้เราสามารถทดสอบสถานะของลิงค์ได้โดยสะดวก
*อ่านเรื่องสถานะของ Link ประกอบ

ใช้ทดสอบอันดับของการค้นหาจากเว็บ Google (SEO)

ในการพัฒนาเว็บในเง่มุมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การขึ้นอับดับการค้นหาโดยเว็บ Google เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องนึง

บางครั้งเราสงสัยกันไหมว่า ทำไมเว็บไซต์ที่เราดูแล ถ้าเราค้นหาจาก Google โดยใช้ Web Browser ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง เว็บไซต์กลับขึ้นอันดับใน Google เป็นอันดับต้น ๆ แต่พอย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ค้นหาอีกครั้ง ซึ่งยังคงค้นหาในคีย์เดิม อันดับเว็บไซต์กลับร่วงลงไปมาก...
นั้นเพราะ Web Browser เก็บประวัติการค้นหา และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราไว้ เมื่อเรากลับไปค้นด้วย Key Word เดิม Google จะรับรู้ได้ว่าเราชอบเข้าเว็บไซต์ใด ในคีย์ใด ผลการค้นหาจึงนำเอาเว็บที่เราเคยเข้าไปมาแล้ว ด้วยคีย์ที่ค้นหานำขึ้นแสดงในอันดับต้น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่เว็บนั้นให้แก่เรา

ดังนั้น การใช้ Web Browser ในโหมดไม่ระบุตัวตนแบบนี้ จะช่วยให้การทดสอบอันดับเว็บไซต์จากการค้นหาที่ Google เป็นอันดับที่ได้จากการค้นหาใน Key Word นั้นอย่างแท้จริง ดังรูป
รูปด้านล่างนี้ ค้นด้วย Dreamweaver Thai ปรากฎว่า DwThai.Com ขึ้นที่อันดับ 1 เพราะใช้ Web Browser ในโหมดปรกติ รูปด้านล่างนี้ ค้นด้วยคีย์เดียวกัน แต่ปรากฎว่า DwThai.Com อยู่อันดับ 2 เพราะใช้ Web Browser ในโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito Mode)
Request for MySQLi Database Connector
ข้างต้นที่แนะนำไว้ คือ ประโยชน์จากการใช้เว็บเบราเซอร์ในโหมดไม่ระบุตัวตน ซึ่งยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกที่ DwThai.Com ไม่ได้ยกตัวอย่างไว้ในบทความ... อย่างไรลองประยุกติ์ใช้กันดูครับ...สวัสดี.
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

การใช้ BAHTTEXT ใน Google Sheet ไม่ต้องใช้ Script

เรื่อง: เพิ่มฟังก์ชั่น BAHTTEXT ให้กับ Google Sheets Google Sheets เป็น App หนึ่งในช...  

มาเริ่มต้นรู้จักภาษา HTML กันเถอะ

เรื่อง : เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ต้องเข้าใจ HTML ภาษา HTML เป็นภาษาพื้นฐานหรือเป็นเรื่อง...  

การกำหนดการใช้งานของ CSS กับ Web Browser

เรื่อง : การกำหนดการใช้งานของ CSS กับ Web Browser สำหรับ Webmaster แล้ว ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หรือการออกแบบเว็บเพจให้...  

ว่าด้วยเรื่อง aria-hidden คือ Attribute ใช้เพื่ออะไร ?

เรื่อง: aria-hidden คืออะไร ? นักพัฒนาเว็บหลายท่าน อาจจะเคยผ่านสายตากันมาบ้างสำหรับ Attribute ที่ชื่อว่า aria-hi...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*