About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

เรื่องสถานะของ Link [Article ID : 172]


เรื่อง : สถานะของ Link ที่นักพัฒนาเว็บควรรู้และเข้าใจ

Link (ลิงค์) หรือจุดเชื่อมโยง เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเอกสาร HTML หรือเอกสารในรูปแบบของเว็บ ลิงค์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่มีนามสกุล *.htm or *.html แต่เพียงอย่างเดียว แต่ลิงค์สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกไฟล์ที่เราต้องการจะทำการเชื่อมโยงไป เช่น เราอาจจะสร้าง Link เชื่อมโยงไปที่ไฟล์ program.zip หรือ document.pdf ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

จากย่อหน้าข้างต้น เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Link มาพอสมควรแล้ว ต่อไปนี้จะขออธิบายในเรื่องของ สถานะของ Link กันสักหน่อย เพราะเห็นว่า...มือใหม่หลายท่านมีความสับสน และงงกับสีของข้อความของเว็บตัวเองว่าทำไมสีไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการเมื่อข้อความนั้นเป็นถูกกำหนดให้เป็นจุดเชื่อมโยง หรือ Link

สถานะต่าง ๆ ของ Link

Link ที่เราใช้งานกันใน Web Page จะมีอยู่ด้วยกัน 4 สถานะ ดังนี้
  1. Link
  2. Visited Links
  3. HOver Links/Rollover Links
  4. Active Links
ทั้ง 4 สถานะข้างต้นเป็นสถานะโดยปรกติของ Link ซึ่งเราจะมาเริ่มทำความเข้าใจกันไปทีละสถานะ ดังนี้

1. สถานะ Link

สถานะ Link คือ สถานะที่มีการบอกว่า ณ.จุดของข้อความหรือตัวอักษรนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่ ยังไม่มีการ Click หรือกดเข้าไปดูข้อมูลจาก URL ที่เชื่อมโยงไปนั้น อธิบายง่าย ๆ อีกนิด ก็หมายความว่า..Link นี้ยังสด ยังบริสุทธิ์อยู่ไม่เคยผ่านการแตะต้องจากผู้เยี่ยมชม และยังไม่มีข้อมูลเก็บไว้ยัง History ของ Web Browser ว่าเคยมีการเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้ว

2. สถานะ Visited Link

สถานะ Visited Link คือ สถานะที่มีการบอกว่า ณ.จุดของข้อความหรือตัวอักษรนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่ได้มีการ หรือเคยมีการเข้าไปเยี่ยมชมหรือ Click ไปแล้ว อธิบายอีกนิด...คือหมายความว่า Link นี้ได้ผ่านการใช้งานไม่อยู่ในสภาพบริสุทธิ์อีกต่อไปแล้ว และ URL ของ Link ได้รับการบันทึกเก็บไว้ใน History ของ Web Browser ของผู้เยี่ยมชมไว้แล้ว

3. สถานะ HOver Link หรือ Rollover Link

สถานะ HOver Link/Rollover Link คือ สถานะที่มีการบอกว่า ณ.จุดของข้อความหรือตัวอักษรที่เป็นจุดเชื่อมโยงนี้ กำลังมีเมาท์เป็นรูปมือมาวางเหนือข้อความที่เป็นจุดเชื่อมโยงนั้น (Hover น่าจะมาจากคำว่า Hand Over)

4. สถานะ Active Link

สถานะ Active Link คือ สถานะที่มีการบอกว่า ณ.จุดของข้อความหรือตัวอักษรที่เป็นจุดเชื่อมโยงนี้ กำลังได้รับการตอบสนองเรียกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และ URL ของ Link นั้นกำลังมีสถานะเป็น Window ปัจจุบันของ Web Browser

*ข้างต้น เรียงสถานะตามโปรแกรม Dreamweaver

การกำหนดสีสถานะต่าง ๆ ของ Link กับโปรแกรม Dreamweaver

เราสามารถกำหนดสีของสถานะต่าง ๆ ของ Link ดังกล่าวข้างต้นได้จากโปรแกรม Dreamweaver โดยเราจะสามารถเลือกได้ว่า จะกำหนดในแบบ HTML หรือ CSS Style หากเราได้เลือกที่จะกำหนดในแบบ CSS รูปแบบที่เรากำหนดไว้ใน HTML ก็จะไม่มีผลใด ๆ กับเว็บเพจของเราไปโดยปริยาย สำหรับในบทความที่นี้...จะขอแนะนำเพียงการกำหนดโดยใช้ CSS ผ่านหน้าต่าง Page Properties ของโปรแกรม ดังนี้

กำหนดโดยสีของสถานะของ Link ด้วย CSS โดยใช้หน้าต่าง Page Properties

เราสามารถกำหนดสีสถานะต่าง ๆ ของ Link ได้จากหน้าต่าง Page Properties ดังรูป จากในรูปข้างต้น...ได้กำหนดสีสถานะของ Link ต่าง ๆ ดังนี้
Link color : เป็นสีเขียว
Visited links : เป็นสีเทา
Rollover links : เป็นสีน้ำเงิน
Active link : เป็นสีแดง

ซึ่งสีที่กำหนดไปนั้นหมายความว่า...ข้อความที่เป็นลิงค์เมื่อยังไม่มีการ Click เข้าไปเยี่ยมชมที่ URL นั้น หรือข้อมูล URL ที่ลิงค์ไปยังไม่ถูกเก็บบันทึกไว้ใน History ของ Web Browser สีของข้อความนั้น ก็จะมีสีเขียวตามสีที่เรากำหนดใน Link color ดังรูป แต่ถ้า URL นั้นได้เคยถูกเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้ว และข้อมูลถูกจัดเก็บไว้กับ Web Browser แล้ว สีของข้อความที่เป็นจุดเชื่อมโยงนั้นก็จะกลายเป็นสีเทา ตามที่เราได้กำหนดไว้กับ Visited links แต่ถ้า URL นั้นกำลังแสดงกับ Window Browser ปัจจุบัน สีของข้อความที่เป็นลิงค์ก็จะมีสีแดงตามสีของ Active links ตามรูปข้างต้น...แต่สำหรับ Rollover Link นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับชมเว็บ นำเมาท์มาวางเหนือข้อความที่เป็นลิงค์นั้น ดังรูป Hover Link or Rollover Links

ถ้าเราไม่มีการกำหนดค่าสีของสถานะของ Link จะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าเราไม่มีการกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้แก่สถานะของ Link ไว้กับ Web Page สีสถานะต่าง ๆ ของ Link ก็จะเป็นการดึงเอาค่า Default ของ Web Browser มาใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งค่า Default เหล่านี้แต่ละ Web Browser ของผู้เยี่ยมชมเว็บแต่ละรายก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราสามารถดูค่า Default หรือค่าเริ่มต้นเหล่านี้ได้จาก Properties หรือ Option ของ Web Browser ที่เราใช้ เช่น รูปข้างล่างนี้ แสดงสถานะ Link ของ Internet Explorer (IE)
บทความนี้คงจะช่วยให้นักพัฒนาเว็บได้มีความเข้าใจในเรื่องของ Link ได้ไม่มากก็น้อย...สวัสดีครับ.
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

โปรแกรมเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา (Webboard)

เรื่อง : แนะนำโปรแกรมเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา (Webboard) ...  

Event Handler ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ (JavaScript)

เรื่อง : Event Handler ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ Event Handler (อีเวนท์ แฮน’เดลอะ) คือ การจัดการ/ตรวจสอบเห...  

Web Browser ในโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito Mode) กับการพัฒนาเว็บไซต์

เรื่อง : เปิดใช้ Web Browser ในโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito Mode) กับการทำเว็บ Web Browser...  

การ Layout โครงสร้างหน้าเว็บ (Web Page Layout)

เรื่อง :: การ Layout โครงสร้างหน้าเว็บเพจหน้าเว็บเพจ การ Layout คือ การกำหนดโครงร่างหรือโครงสร้างของหน้า...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*