About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖Form Login

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

Webmaster ตอบคำถามการพัฒนาเว็บไซต์ [Post-iT]


ข้อตกลง
(Service Condition)

การตอบคำถามด้านการพัฒนาเว็บไซต์มีมากมายหลากหลายแง่มุม บางคำถามง่าย บางคำถามยากต้องใช้การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาตอบ จากที่ผ่าน ๆ มาในอดีต DwThai.Com ได้พยายามตอบคำถามให้แก่ผู้ที่สอบถามปัญหาเข้ามา แต่บ่อยครั้งที่ผู้ถาม มีความต้องการ
 • ให้ตอบในทันทีภายในเวลานั้น ไม่ต้องการรอ
 • ให้ตอบคำถามให้แบบละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน
  (ใช้เวลาเยอะ และต้องพิมพ์ยาวมากๆ นะ แม้แต่ผู้ถามยังโพสต์ถามมาสั้นๆ หรือแม้แต่คำว่า "ขอบคุณ" คำสั้้นๆ ยังขี้เกียจโพสต์กัน)
 • เมื่อมาโพสต์ถามปัญหา ไม่ต้องการไปค้นคว้าหาคำตอบที่อื่นอีก ไม่ว่าจะเป็น Google หรืออื่นๆ
 • บางครั้งการโพสต์ถามปัญหาไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นการขอให้ช่วยพัฒนา Option ของโปรแกรมเพิ่มเติม
 • บางครั้งผู้ถามคิดว่า DwThai.Com ทำคลิป ทำบทความเกี่ยวกับความรู้ให้ท่านได้ศึกษา DwThai.Com ต้องรับผิดชอบในการตอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับความรู้นั้น..ซึ่งความรู้ไม่ว่าคลิปหรือบทความที่ DwThai.Com เผยแพร่ออกไปนั้น ทำด้วยใจ แทบทั้งหมดฟรี...ถ้าทำด้วยใจแล้วต้องรับผิดชอบให้แก่ทุกท่านๆ เช่น ฉันทำโครงงานส่งอาจารย์ด้วยคลิปนี้ เจ้าของคลิปนี้ต้องช่วยเหลือฉัน จนกว่าฉันจะทำได้ตามคลิป และส่งผ่านโครงงานอาจารย์สำเร็จ เป็นต้น ซึ่งเป็นแบบนี้ผู้จัดทำท้อใจเป็นอย่างมาก...ต้องเข้าใจกันตรงจุดนี้
 • ...etc
จากข้างต้นจะพบว่า ผู้ถามคำถามมักยึดตนเองเป็นที่ตั้งในการสอบถาม เมื่อไม่ได้ดั่งต้องการ ก็จะมีการโวยวาย ว่ากล่าวผู้ตอบ รวมไปถึงการด่าทอ คิดอคติแก่ผู้ตอบคำถาม โดยหลงลืมคิดไปว่า..ผู้ตอบต้องใช้เวลาไปทำมาหาเลี้ยงชีพ การดำรงชีพของทุกคนในสังคม ต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งค่าหนังสือ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ารักษาพยาบาลเมื่อป่วยไข้..อื่นๆ อีกทั้งผู้ถามปัญหา กับผู้ตอบก็มิได้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนแต่อย่างใด การที่ผู้ถามทำการด่าทอ โวยวายใส่นั้น จึงไม่ควรจะเกิดขึ้น
ดังนั้น ทางเว็บไซต์จึงขอแจ้งข้อตกลงเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนที่ท่านจะสอบถามปัญหาใด ๆ กับทางเรา ดังนี้
Free Service *Recommended Service Charge
 • คำตอบของคำถาม ตอบให้ไม่เกิน 3 บรรทัด (หรืออาจจะมีเพื่อนใน Post-iT มาช่วยตอบมากกว่านี้)
 • ตอบเป็น Key Word เพื่อให้ไปค้นคว้าต่อด้วยตนเอง
 • ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับการให้ช่วยพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เช่น อยากให้โปรแกรมมีการอัพโหลดรูปมากกว่า 1 รูป ทำอย่างไร ?
 • ไม่รับตรวจ Source Code ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีต้องการถามเกี่ยวกับ Error ให้นำข้อความ Error มาสอบถาม และควรเป็นการ Error ที่เกิดจากตนเองพัฒนาโปรแกรมนั่นเอง หากเป็นการ Error เพราะนำโค้ดโปรแกรมจากคนอื่นมาใช้งาน มักตอบไปแล้วผู้ถามก็มักแก้ไม่ได้
 • คำถามที่ท่านโพสต์ จะแสดงให้ผู้อื่นอ่าน/ศึกษาด้วย
 • ไม่สามารถแนบไฟล์รูปภาพกับโพสต์ได้
 • คำตอบจะได้รับภายใน 48 ชั่วโมง
  (ความช้าเร็ว ขึ้นอยู่กับเวลาว่างของผู้ตอบคำถาม)
 • คำถามเพื่อการขอ Code โปรแกรม จะไม่ได้รับการตอบ
 • คำถามเพื่อการขอให้สอน เช่น โปรแกรมสมัครสมาชิกทำอย่างไร จะไม่ได้รับการตอบ
 • สมัครสมาชิกแล้ว
  สามารถเข้าใช้งานได้หลังจาก 6 ชั่วโมง
 • ค่าบริการ ไม่มี
 • ตอบคำถามละเอียดที่สามารถพอเข้าใจ และนำไปแก้ปัญหาได้
 • หากมีบทความอ้างอิง หรือข้อมูลอ้างอิงเพื่อนำไปศึกษาต่อ โพสต์แจ้ง URL ให้
 • แนะนำการพัฒนาโปรแกรม Option เพิ่มเติมที่ต้องการ
 • สามารถแนบไฟล์ Source Code เพื่อให้ช่วยตรวจสอบ
 • สามารถแนบไฟล์รูปภาพกับโพสต์ได้
 • คำถามที่ท่านโพสต์ถาม จะเป็นส่วนตัว
 • คำตอบจะได้รับภายใน 12 ชั่วโมง
 • คำถามเพื่อการขอ Code โปรแกรม จะไม่ได้รับการตอบ
 • คำถามเพื่อการขอให้สอน เช่น โปรแกรมสมัครสมาชิกทำอย่างไร จะตอบโดยการหาบทความเพื่อให้ท่านเข้าไปศึกษาต่อด้วยตนเอง (บทความส่วนใหญ่เป็นภาษา Eng)
 • สมัครสมาชิกแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ทันที
 • ค่าบริการ 120 บาท ถามได้ 20 คำถาม อายุเครดิต 2 เดือน
*สำหรับท่านที่เคยอบรมหรือเรียนกับผม ให้แจ้งชื่อคอร์สที่อบรม หรือหน่วยงานของท่าน ท่านจะได้รับสิทธิ์ในแบบ Service Charge โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
คำถามบางคำถาม อ่านจะตอบไม่ได้ตรงประเด็น เนื่องจากการพัฒนาเว็บมีปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้องมากกมาย เช่น OS ที่ใช้งาน Tools ที่ใช้พัฒนา วิธีการเขียนโปรแกรมของแต่ละท่าน ดังนั้น คำตอบที่ได้รับอาจจะไม่ใช้วิธีในการแก้ปัญหาที่ท่านมี

คนเราถ้ามองทุกสิ่งออกไปจากตัวเรา ทุกคนที่ทำไม่ถูกใจเราเขาก็คือคนเห็นแก่ตัวสำหรับเรา
แต่ถ้าเรามองเข้ามาหาตัวเรา เราจะพบเหตุผลนานับประการที่คนอื่นทำไมไม่ทำตามใจเรา

Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*