About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

Training : ฝึกอบรม วิทยากรคอมพิวเตอร์ รับสอนความรู้ด้านเว็บเทคโนโลยี


งานวิทยากร

รับบรรยายฝึกอบรมในหน่วยงานของท่าน ในเนื้อหาความรู้ด้าน Web Technology ประสบการณ์ด้านการสอนกว่า 10 ปี ทั้งการสอนให้แก่ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนมาก
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมการปกครอง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมอาชีวศึกษา
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ในเครือ จัสมิน กรุ๊ป
 • บริษัท สยามยามาฮ่า จํากัด
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ......etc
สนใจติดต่อ : 08-9495-7296 หรือ dwthai@gmail.com

*รับงานวิทยากรทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

Private Course (เรียนส่วนตัว)

จากการที่มีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาว่า หากต้องการเรียนกับทางผม จะเรียนได้อย่างไร มีเปิดเป็นคอร์สสอนไหม หรือรับสอนอย่างไร ผมจึงคิดเป็นลักษณะโครงการเรียนแบบ OnLine ขึ้นมา เนื่องจาก หากรอให้ผมเปิดคอร์สสอนเป็นกลุ่ม ก็คงจะนาน เพราะผมจะเปิดคอร์สเพียงปีละครั้ง ครั้งละ 1-2 รุ่นเท่านั้น
ท่านใดสนใจอ่านรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบการเรียน

 • เรียนตัวต่อตัวกับผู้สอน (ซึ่งได้ผลดีกว่าการเรียนในแบบกลุ่ม)
 • เป็นการเรียนแบบ Online ผ่านโปรแกรม TeamViewer
 • โดยผู้สอนจะทำการ Remote ไปยังเครื่องผู้เรียนด้วยโปรแกรมดังกล่าว
 • สำหรับภาพจะสื่อสารผ่านโปรแกรมดังกล่าว ส่วนเสียงจะสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องทำการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวที่เครื่องตนเอง
 • ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพื่อไปเรียน
 • ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด/ต่างประเทศก็สามารถเรียนได้
 • การเรียนมี 2 รูปแบบ คือ
  1.เรียนเป็นคอร์สตามหลักสูตร (ดูหลักสูตรด้านล่าง)
  2.เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเจาะเป็นประเด็นที่ต้องการเรียนรู้
 • วัน/เวลาเรียน เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง ช่วงเวลา 19.00 - 22.00 น.
  (ผู้เรียนเลือกว่าจะเรียนเวลาใด วันใดและแจ้งผู้สอน รับได้เพียงวันละ 1-2 คนต่อวันเท่านั้น)
 • ติดต่อจองเวลาเรียน 08-9495-7296 หรือ e-mail : dwthai@gmail.com
 • Fanpage : https://www.facebook.com/www.dwthai
* หากใช้งานหรือประสบปัญหาในการใช้งานโปรแกรม TeamViewer ติดต่อสอบถามได้ครับ
* ผมเป็นคนค่อนข้างจะสอนดุ และจริงจัง ฉะนั้นให้พิจารณาก่อนสมัครเรียนครับ
ชื่อหลักสูตรจำนวนชั่วโมงค่าบริการ
01Dreamweaver Basic123,840
02Dreamweaver Database (PHP/MySQL) Basic124,200
03Dreamweaver Database (PHP/MySQL) Advance124,800
04ระบบร้านค้า Online ด้วย Dreamweaver Database (PHP/MySQL) 124,400
05PHP Web Programming Basic124,800
06MySQL Database and SQL63,600
07PHP Workshop (สอนพัฒนาระบบโปรแกรม)125,200
08PHP Report (Report PDF Format ออกรายงานเป็น PDF)64,200
09jQuery Programming124,800
10PHP AJAX Web Programming (ควรมีพื้นเรื่อง JavaScript มาก่อน)124,800
11HTML5 Basic (HTML Only)62,800
12CSS for Web Design63,200
13JavaScript Client Side Web Programming124,200
14เรียนเพื่อการแก้ปัญหา/เจาะเป็นประเด็น/เพื่อทำโปรเจ็ค1600
*ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 10/08/2561
*บางหลักสูตรควรเรียนหลักสูตรเบื้องต้นมาก่อน หรือทำการติดต่อสอบถามก่อน
*หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม 08-9495-7296 หรือ dwthai@gmail.com

*จำนวนชั่วโมงที่แจ้ง จะเรียนรู้เรื่องไหม ?
  รู้เรื่องครับ เพราะเป็นการเรียนตัวต่อตัว ตามสถาบันสอนที่จำนวนชั่วโมงมากกว่า แต่เป็นการเรียนแบบกลุ่มจำนวนมาก การเรียนตัวต่อตัวไปได้เร็วกว่ามากครับ

Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*