About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

รับบริหารเว็บไซต์


Website administration
บริการใหม่จาก DwThai.Com คือ การรับบริหารเว็บไซต์
เว็บไซต์จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ Programmer ไม่ได้อยู่ที่ Web Designer ไม่ได้อยู่ที่ทีม Marketing หากแต่อยู่ที่การบริหาร
ผู้ที่จะบริหารงานเว็บไซต์ได้ ต้องเป็นผู้ที่รู้รอบทิศของเว็บไซต์

ด้วยประสบการณ์ด้านเว็บไซต์ร่วม 20 ปี ทั้งด้านการพัฒนาเว็บไซต์, Marketing, การสอนแนะนำ และอื่น ๆ ผมเชื่อว่าผมสามารถดูแลเว็บไซต์ให้ท่านประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะตัวผมเองผ่านงานสอนมากว่า 10 ปี จึงมั่นใจที่จะสามารถให้คำแนะนำชี้แนะกับทีมงานพัฒนาเว็บเพื่อให้พัฒนาเว็บไปสู่การบรรลุวัตุประสงค์ที่ท่านต้องการได้

ทำไมต้องบริหารเว็บไซต์ ?

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทั้งจากลูกค้า ลูกศิษย์ ที่มักจะมีปัญหามาปรึกษาเสมอมา เช่น

 • มีเว็บแล้ว มีทีมทำเว็บ แต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จ ?
 • ทีมทำเว็บ สื่อสารกันไปคนละทิศทาง Marketing ต้องการแบบนึง แต่ Programmer/Designer ทำมาอีกแบบนึง
 • Programmer/Designer พัฒนา หรือ ออกแบบงานมาไม่เป็นไปตามที่ต้องการ หรือไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ
 • SEO ก็ทำแล้ว, ซื้อโฆษณาก็ทำแล้ว, Social Media ก็มี แต่ทำไมเหมือนจ่ายเงินไปแล้วได้ไม่คุ้ม
 • ว่าจ้างทีมงานพัฒนาเว็บมาหลายตำแหน่ง แต่เรียกใช้ศักยภาพของทีมงานได้ไม่เต็มที่
 • ทีมพัฒนาเว็บขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน เนื่องจาก ขาดคนชี้แนะให้คำปรึกษา
 • เจ้าของเว็บไม่ทราบว่าเว็บไซต์ควรจะปรับปรุงด้านใดบ้าง
 • ...อื่นๆ
เหล่านี้ เป็นผลมาจากในทีมไม่มีผู้บริหารเว็บที่จะคอยดู คอยแนะนำ คอยตวจสอบให้เว็บเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็น ดังนั้น เว็บไซต์ที่มุ่งหวังด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบโจทย์ ต้องมีผู้บริหารเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์ ไว้ช่วยคุณควบคุมดูแลเว็บไซต์

ลักษณะการดำเนินงาน

การให้บริการผู้ว่าจ้างควรมีทีมพัฒนาเว็บไซต์อยู่แล้ว เช่น Web Programmer, Web Designer, Web Content, Web Marketing เป็นต้น

 • เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ กับผู้ว่าจ้าง
 • กรณีผู้ว่าจ้างมีทีมงานในส่วนเว็บไซต์อยู่แล้ว ทำการประชุมร่วมกับทีมงาน
 • วิเคราะห์เว็บไซต์ และสรุปถึงศักยภาพของเว็บเสนอแก่ผู้ว่าจ้าง
 • วางแผนกลยุทธิ์ในรอบด้านของเว็บไซต์ที่สามารถจะเป็นไปได้เสนอแก่ผู้ว่าจ้าง
 • นำแผนดังกล่าวชี้แจงแก่ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ถึงเป้าหมายที่เว็บควรจะเป็น พร้อมทั้งแจกแจงงานหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ทีมงาน
 • ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน ขณะดำเนินงาน
 • สรุปประเมินผลทุก 15 วันให้แก่ผู้ว่าจ้างรับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
หมายเหตุ: งานบริหารเว็บไซต์ เป็นมากกว่าการรับดูแลเว็บไซต์ เพราะเราคำนึงถึงความสำเร็จของเว็บไซต์

ผลงาน

เนื่องจากเป็นบริการใหม่ จึงไม่มีผลงานนำเสนอ แต่ท่านสามารถติดต่อเพื่อพูดคุยก่อนว่าจ้างได้ครับ

สนใจติดต่อ

E-mail :: dwthai@gmail.com, webmaster@dwthai.com
Mobile :: 08-9495-7296

Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*