About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

CSS Selectors เบื้องต้น ในรูปแบบพื้นฐานที่ควรรู้ [Article ID : 197]


เรื่อง : มารู้จักกับ CSS Selectors เบื้องต้นกัน

บทความที่ผ่านมาเป็นบทความว่าด้วย ไวยากรณ์พื้นฐานของ CSS ดังที่เราได้เรียนรู้ไป และผมยกตัวอย่างการตั้งชื่อ Class ไปบ้างแล้ว มาในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Selector เบื้องต้นที่เราควรรู้กันเสียก่อน สำหรับใครที่งง ๆ กับคำว่า Selector ว่ามันคืออะไร ? ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะว่า Selector ที่กล่าวถึงในบทความนี้ต่อไป แท้จริงแล้วเราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วจากบทความก่อน
...เพราะอะไรผมถึงบอกแบบนี้ ? ก็เพราะว่าชื่อ Class ที่คุณกำหนดหน้าเครื่องหมายปีกกา {...} นะแหละครับที่ทาง CSS เขาเรียกกันว่า Selector ดังรูป

CSS Selectors

Selectors นี้ใน CSS มีการเขียนได้หลากหลายรูปแบบ และในแต่ละรูปแบบก็จะมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในเบื้องต้นของ Selectors นี้ จะขอแนะนำเพียง Selectors พื้นฐาน 3 ประเภท ที่ต้องรู้เป็นเบื้องต้นก่อน ดังนี้

1. Class Selectors

Class Selectors เป็น Selector ที่เราต้องกำหนดชื่อของ Selector ขึ้นมาเอง โดย Class Selector การเรียกใช้งานต้องระบุชื่อ Class Selectors ให้กับ Tag ของ HTML จึงจะสามารถใช้งานคุณสมบัติของ Class ที่ได้สร้างไว้ได้

วิธีการเขียน Class Selector :
เขียนได้โดยการ ตั้งชื่อ Selector ไว้หลังเครื่องหมายจุด หรือ Dot ( . ) จากนั้นตามด้วยกลุ่มของ Properties ดังตัวอย่าง

<style>
.myclass{
	font: bold 12px Tahoma;color: #009;
}
</style>

วิธีการเรียกใช้งาน Class Selector :
สามารถเรียกใช้งาน Class Selector ได้โดยการใช้แอททริบิวท์ class แล้วตามด้วยชื่อ Class ที่ต้องการเรียกใช้งาน ดังรูป

2. ID Selectors

ID Selectors เป็น Selector ที่อ้างอิงกับ Attribute ที่ชื่อว่า ID ซึ่งเขียนอยู่ภายใน Tag ของ HTML โดยที่ Tag ของ HTML ใดมี ID ซึ่งตรงกับ ID Selectors ที่กำหนด คุณสมบัติของ CSS ที่กำหนดไว้กับ Selector ก็จะมีผลต่อ Tag นั้น

วิธีการเขียน ID Selector :
การเขียน ID Selectors เราสามารถเขียนได้โดยการเขียนชื่อ Selector ตามหลังเครื่องหมายชาร์ป (# ) ดังตัวอย่าง

<style>
#myid{
	font: bold 12px Tahoma;color: #009;
}
</style>

วิธีการเรียกใช้งาน ID Selector :
เราสามารถเรียกใช้ ID Selector นี้ได้โดยกำหนด แอททริบิวท์ ID ภายใน TAG ที่เราต้องการเรียกใช้งานคุณสมบัติ CSS จาก ID Selectors ให้มีความสัมพันธ์กับ Selector ดังรูป

3. TAG Selectors

TAG Selectors สำหรับ Selector ในรูปแบบสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในเบื้องต้นนี้เป็น Selector ที่อ้างอิงกับชื่อ Tag ของ HTML โดยตรง เช่น <p>, <div>,<h1>,<h2> เป็นต้น นั่นหมายความว่า ถ้าหากกำหนดคุณสมบัติให้แก่ TAG Selectors นี้แล้ว Tag ของ HTML ที่มีชื่อเดียวกับ Selectors นี้็จะมีคุณสมบัติของ CSS เหมือนกันหมดทุก Tag ภายในเว็บเพจนั้น

วิธีการเขียน TAG Selector :
การเขียน TAG Selectors เราสามารถเขียนได้โดยการเขียนชื่อ TAG ของ HTML ลงไปโดยตรงหน้าเครื่องหมายปีกกา { ..... } เช่น ต้องการกำหนดให้ Tag ที่ชื่อ H1 (<h1>) ของ HTML ในเว็บเพจนั้นมีคุณสมบัติใช้ Font ที่ชื่อว่า Tahoma ทั้งหมด ก็พิมม์ชื่อแท๊กจากนั้นทำการกำหนดคุณสมบัติลงไปลักษณะนี้ ดังตัวอย่าง

<style>
h1{
	font-family: Tahoma;
}
</style>

วิธีการเรียกใช้งาน TAG Selector :
การใช้งาน Selector ชนิดนี้เราไม่จำเป็นต้องมีการเรียกใช้งาน เนื่องจาก เมื่อจุดใดที่เว็บเพจมีการเรียกใช้งาน Tag ของ HTML ที่สัมพันธ์กับ Tag Selectors ที่กำหนดไว้ คุณสมบัติของ CSS ก็จะถูกกำหนดให้แก่ Tag นั้นโดยอัตโนมัติ ดังรูป  

การเขียน CSS Selectors ยังมีรูปแบบอีกหลากหลายที่เราควรจะต้องเรียนรู้กันต่อไปในอนาคต บทความนี้เพียงแค่เกริ่นนำ และปูพื้นฐานของท่านในเรื่อง Selectors ของ CSS เท่านั้น สำหรับรูปแบบอื่น ๆ DwThai.Com จะได้กล่าวถึงต่อไปในบทความที่จะมีตามมาในอนาคต...
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

ทำไมต้องเลย์เอาท์ด้วย CSS ?

อย่างที่ผมจั่วหัวไปว่า..วัตถุประสงค์ที่ dwthai.com เปิด section นี้ขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อ ...  

Layout เว็บเพจด้วย CSS Step 1

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ CSS กันไปพอสมควรแล้วกับบทความต่าง ๆ ที่นำแสนอไป มาถึงบทความนี้จะมาพูดถึง การนำเอา CSS ไปใช้ในกา...  

การกำหนดคุณสมบัติของ CSS ด้วยโปรแกรม Dreamweaver

เรื่อง : กำหนดคุณสมบัติ CSS ด้วยโปรแกรม Dreamweaver (CSS Rule definition) ในบทความก่อนได้เกริ่นนำไปแล้วถึงการกำหนดคุณสมบัติ...  

การเขียน CSS ใน 3 รูปแบบ

เรื่อง : รูปแบบการเขียน CSS กับเว็บเพจ การเขียน CSS มีได้หลายรูปแบบในการจัดเก็บโค้ด หลัก ๆ ก็จะมีอยู่ 3 ร...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*