About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

วิธีการเขียนโปรแกรมสำหรับกรองคำหยาบคาย (PHP) [Article ID : 206]


เรื่อง : การเขียนโปรแกรมสำหรับกรองคำหยาบคายด้วยภาษา PHP

คำหยาบคาย คือ คำที่ไม่เหมาะสม ที่อาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดี หรือมีพวกที่มีเจตนาอย่างอื่นเข้ามารบกวนภายในเว็บโปรแกรมของเรา เช่น เข้ามาโพสต์ที่โปรแกรม Webboard เป็นต้น หากเรานำเอาคำเหล่านั้นขึ้นแสดงบนหน้าเว็บโดยทันทีที่เขาทำการโพสต์เสร็จคงไม่ดีแน่
...ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ สำหรับใช้ในการกรองคำหยาบ หรือทำการเซ็นเซอร์ก่อนการนำขึ้นแสดงบนหน้าเว็บเพจกัน ดังนี้

การเขียนโปรแกรมสำหรับการกรองคำหยาบคาย

ตัวอย่างโค้ด PHP นี้เขียนขึ้นมาโดยใช้หลักการ
- ค้นหาคำที่่ต้องการ และแทนที่ด้วยเครื่องหมายที่จะนำมาใช้แทนที่ข้อความหยาบคายนั้น

Example
<?php
// ข้อความที่ใช้่ในการทดสอบ ตรงนี้อาจจะได้มาจากการรับค่าจาก Form 
$string='เฮ้ย..ไอ้ขุนไกร เหตุอันใดมึงไม่ต้อนควายเข้าค่าย !!';

$word=array('กู','มึง','ไอ้','อี','ควาย'); // เก็บคำหยาบคายต่าง ๆ ไว้ที่ตัวแปร Array 

// ทำการวนรอบเท่ากับจำนวนขนาดของ Array ที่เก็บคำหยาบ

for($i=0;$i<count($word);$i++){ 

    $string=str_replace($word[$i],'++',$string);

/* ใช้ Function str_replace() ทำการค้นหาคำหยาบที่เรากำหนดไว้กับตัวแปร Array ($word)
หากพบคำหยาบที่ตำแหน่งใดของข้อความ ให้ทำการแทนที่คำนั้นลงไปด้วยสัญลักษณ์ที่กำหนด 
ในที่นี้ใช้เครื่องหมาย ++ แทนที่ลงไปแทนคำหยาบที่ค้นพบ
*/
 
}
echo $string;  // แสดงผล
?>
อนึ่ง...เราสามารถนำหลักการเดียวกันนี้ไปใช้งานกับแนวคิดอื่น ๆ ที่ต้องมีการค้นหาข้อความ (String) และต้องการแทนที่ด้วยข้อความที่เราต้องการได้ครับ เช่น การใส่รูป Emotion Icon ในข้อความ เป็นต้น...ลองนำหลักการไปคิดต่อและประยุกติ์ใช้ดูครับ.
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

สร้าง Input กรอกข้อมูลแบบมี AutoComplete เดาคำ

เรื่อง : การสร้าง Input กรอกข้อมูลแบบมี AutoComplete AutoComplete บางท่านอาจจะสงสัยว่า...  

มาลองใช้ MySQL/MariaDB ในแบบ Command Line กันเถอะ

เรื่อง : แนะนำการใช้ฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในแบบการพิมพ์บรรทัดคำสั่ง Command Line Command Lin...  

การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Database (MySQL)

เรื่อง : การเขียนโปรแกรมภาษา PHP ติดต่อกับ Database *การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล MySQL มีหลายวิธี ในที่นี้แนะนำให้ใช้ MySQLi ใน...  

Functions of PHP (built-in functions)

เรื่อง : รู้จักกับ Functions ของ PHP (built-in functions) ภาษา PHP มี Functions ให้โปรแกรมเมอร์นำมาใช้งานได้จำนวนมาก ซึ่ง...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*