About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

เรื่อง Target ของลิงก์ (HTML <a> target Attribute) [Article ID : 221]


เรื่อง : มาเข้าใจ Target ของลิงก์กัน (Target Attribute)

Target เป็น Attribute นึงที่มักใช้ควบคู่กับ Tag ในการสร้าง Link อย่างแท๊ก <a>
สำหรับ Target จะมีการกำหนดไปเพื่ออะไร มีการทำงานอย่างไรนั้น และทำไมเรื่องการกำหนดค่าของ Target นี้ เป็นสิ่งที่นักพัฒนาเว็บควรรู้ บทความนี้จะให้คำตอบแก่ท่านครับ ลองอ่านกันดู

ตัวอย่าง
<a href="http://dwthai.com" target="_blank">DwThai.Com</a>

Target Attribute คืออะไร ?

ถ้าเราเคยสร้าง Link กับโปรแกรม Dreamweaver เราคงจะเคยพบกับ Option ที่กำหนดให้เลือก Target ได้

สงสัยกันไหมครับว่า Target นี้คืออะไร ?

Target ใช้ในการระบุเป้าหมายหน้าต่าง Web Browser ที่จะโหลดไฟล์ที่ลิงก์ไปหานั้นว่าจะเปิดไฟล์นั้นกับหน้าต่างใด โดยมีให้เลือกกำหนดค่าได้ 5 รูปแบบ ดังนี้

Target Values for Link

ตารางด้านล่างนี้บอกความหมายของ Target ในแต่ละค่า ที่สามารถใช้เป็นค่า Value กำหนดให้กับ Target ได้

Target Value Description
_blank เปิดไฟล์ที่ลิงก์ไปหากับหน้าต่าง Web Browser ใหม่ทุกครั้ง
_self เปิดไฟล์ที่ลิงก์ไปหากับหน้าต่าง Web Browser เดิม *Default
_parent เปิดไฟล์ที่ลิงก์ไปหากับหน้าต่าง Web Browser ที่เป็นหน้าต่างระดับ Parent
_top เปิดไฟล์ที่ลิงก์ไปหากับหน้าต่าง Web Browser ในระดับบนสุด
Window Name เปิดไฟล์ที่ลิงก์ไปหากับหน้าต่าง Web Browser ในหน้าต่างที่ตรงกับชื่อที่ระบุ หากยังไม่มีหน้าต่างในชื่อที่ระบุ ให้เปิดเป็นหน้าต่างใหม่
Syntax<a target="_blank|_self|_parent|_top|window name">....<a>


ตัวอย่างการนำไปใช้
<a href="http://dwthai.com" target="_self">DwThai.Com</a>

กำหนดเป็นชื่อ Window Name 
<a href="http://dwthai.com" target="dwthai">DwThai.Com</a>

คลิปประกอบความเข้าใจเรื่อง Target ของ Link

หากอ่านความหมายของค่าที่เราสามารถกำหนดให้แก่ Target แล้วยังไม่เข้าใจ ลองรับชมคลิปด้านล่างนี้ประกอบ น่าจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น


*รับชมแบบเต็มหน้าจอกดที่ Logo ของ Youtube

เมื่อเข้าใจเรื่องของ Target คงพอจะช่วยให้เราสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ของ Target ให้แก่ Link เราได้อย่างเหมาะสม ตรงตามเป้าวัตถุประสงค์ของลิงก์บนหน้าเว็บเพจเราได้ต่อไป...สวัสดี.
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) กับ Google

เรื่อง : มาทดสอบเว็บไซต์กับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) ด้วยบริการจาก Google ปัจจุบันการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซ...  

การ Layout โครงสร้างหน้าเว็บ (Web Page Layout)

เรื่อง :: การ Layout โครงสร้างหน้าเว็บเพจหน้าเว็บเพจ การ Layout คือ การกำหนดโครงร่างหรือโครงสร้างของหน้า...  

ส่องวิวัฒนาการของ “โปรแกรมเขียนเว็บ” จากอดีต สู่ปัจจุบัน ไปยังอนาคต

ในโลกอินเทอร์เน็ตที่กว้างขวาง เว็บไซต์ทั้งหลายต่างก็ทำหน้าที่เปรียบเสมือนร้านค้าดิจิตอล เสมือนประตูสู่ข้อมูลและองค์ความรู้ เสมือนแพลตฟอร์มเพื่อการติดต่อ...  

Event Handler ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ (JavaScript)

เรื่อง : Event Handler ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ Event Handler (อีเวนท์ แฮน’เดลอะ) คือ การจัดการ/ตรวจสอบเห...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*