About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

ความหมายของสี อารมณ์แห่งสีสัน [Article ID : 187]


เรื่อง : มารู้จักกับสี-ความหมายของสี อารมณ์แห่งสีสัน

color wheel
Color หรือ สี นักออกแบบ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ ย่อมควรจะต้องมีทักษะในการเลือกใช้สีสันต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบชิ้นงานที่กำลังสร้างสรรค์อยู่ สีสันต่าง ๆ จะมีความหมาย และอารมณ์ของในแต่ละสีเอง นั่นหมายความว่า เมื่อผู้ชมเห็นสีสันแบบนี้จะเกิดความรู้สึกโน้มไปทางอารมณ์ใด และจะสื่อความหมายอย่างไรแก่ตัวผู้ชม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ นักออกแบบ ควรจะมีความรู้บ้างในการเลือกใช้สีสันให้เข้ากับงานออกแบบของตนเอง บทความนี้ผมมีความหมายของสี และอารมณ์ของแต่ละสีสันที่ให้ความรู้สึกอย่างไรกับผู้ชมงานของเรามาฝากครับ ลองติดตามดู...

ตารางแสดงความหมายของสี

ตารางด้านล่างแสดงความหมายของสี และอารมณ์ของในแต่ละสี ที่ได้รับการพิสูจน์ยอมรับกันในแง่ของทางจิตวิทยา และอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับชมสีเหล่านี้ ซึ่งมีดังนี้

สี ชื่อสี ความหมาย-อารมณ์
  Yellow-Green การเจ็บป่วย - ความอิจฉา - ขี้ขลาด - การแตกแยก
  Yellow ความสุข - พลังงาน - ความเจริญ - การเรียนรู้ - การสร้าสรรค์
  White ความบริสุทธิ์ - ความดี - ความดีพร้อม - ความเงียบสงบ - ความยุติธรรม
  Red พลัง - อัตราย - สงคราม - อำนาจ
  Purple ความหยั่งรู้ - ความทะเยอทะยาน - ความก้าวหน้า - คามสง่างาม - อำนาจ
  Pink เป็นมิตร - ความรัก - ความโรแมนติก - ความเคารพ
  Orange กำลัง - ความมีโชค - พลังชีวิต - การให้กำลังใจ - ความสุข
  Light Yellow ปัญญา - ความฉลาด
  Light Red ความรู้สึกดีใจ - เรื่องทางเพศรส - ความรู้สึกของความรัก
  Light Purple เรื่องรักใคร่ - ความสงบ -
  Light Green ความกลมกลืน - ความสงบ - สันติภาพ
  Light Blue การหยั่งรู้ - โอกาส - ความเข้าใจ - ความอดทน - ความอ่อนโยน
  Green ความอุดมสมบูรณ์ - การเติบโต - การกลับมาของมิตรภาพ
  Gold สติปัญญา - ความร่ำรวย - ความสว่าง - ความสำเร็จ - โชคลาภ
  Dark Yellow: การตักเตือน - การเจ็บป่วย - ความเสื่อม - ความอิจฉา
  Dark Red ความโกรธ - ความรุนแรง - ความกล้าหาญ - กำลังใจ
  Dark Purple ความสูงส่ง - ความปรารถนาอันแรงกล้า - ความหรูหรา
  Dark Green ความทะเยอทะยาน - ความโลภ - ความริษยา
  Dark Blue ความจริง - สัจธรรม - อำนาจ - ความรู้ - ความซื่อสัตย์ - การป้องกัน
  Brown ความอดทน - ความมั่นคง
  Blue สุขภาพ - ความเชื่อถือ - ไหวพริบ - จงรักภักดี - ความเลื่อมใส - ความถูกต้อง
  Black ความลึกลับ - ความตาย - อำนาจ - พลัง - ความแรง - สิ่งชั่วร้าย - ความปราณีต
  Aqua การป้องกัน - สุขภาพ

ความหมายต่าง ๆ ของสี ก็เป็นแค่เพียงทฤษฎี (Theory) นะครับ
แต่การสร้างสรรค์งานการออกแบบเป็นเรื่องของจินตนาการ ไม่จำเป็นต้องยึดติดตามทฤษฎีก็ได้ครับ...
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

องค์ประกอบเว็บไซต์ในแบบ CDP

เรื่อง :: องค์ประกอบเว็บไซต์ในแบบ CDP CDP คืออะไร CDP เป็นอักษรย่อของคำว่า Content - Design - Program ครับ ผมพบคำนี้ใน We...  

การกำหนดการใช้งานของ CSS กับ Web Browser

เรื่อง : การกำหนดการใช้งานของ CSS กับ Web Browser สำหรับ Webmaster แล้ว ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หรือการออกแบบเว็บเพจให้...  

การ Layout โครงสร้างหน้าเว็บ (Web Page Layout)

เรื่อง :: การ Layout โครงสร้างหน้าเว็บเพจหน้าเว็บเพจ การ Layout คือ การกำหนดโครงร่างหรือโครงสร้างของหน้า...  

การออกแบบเว็บเพจให้แสดงกลางจอ Web Browser

เรื่อง : ออกแบบเว็บอย่างไรให้อยู่กลางหน้าจอ ? (Centering a Web Page) คำถามที่ว่า "อาจารย์ครับ/ค่ะ จะเซ็ทเว็บอย่างไ...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*