About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

หน้าที่และตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้จัดทำเว็บไซต์ [Article ID : 171]


เรือง : หน้าที่และตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้จัดทำเว็บไซต์


website นึงมีงานหลายอย่างหลากหลายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและจัดทำ โดยเราจะเเบ่งการทำงานออกเป็นส่วน ๆ ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ๆ ไป จากปรัชญาที่ว่า...ไม่มีใครเก่งไปหมดในทุกเรื่อง คนที่ถนัดงานออกแบบอาจจะไม่ถนัดหรืออาจจะทำไม่ได้ในส่วนของ programing และคนที่เป็น programing อาจจะเขียนเนื้อหาข้อมูลสื่อสารกับผู้อื่นไม่ถนัด เป็นต้น ฉะนั้น..เว็บไซต์จะดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายหรือประสบความสำเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ หน้าที่รวมกัน ในบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของการจัดทำเว็บไซต์ว่า หากเรามีทีม เราควรจะแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นทีมอย่างไรให้เหมาะสม

รูปแผนผังแสดงการแบ่งหน้าที่ในการจัดทำ website หากต้องการให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย และประสบความสำเร็จคงต้องหาทีมในการทำงานและบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยหน้าที่ภายในเว็บไซต์จะแบ่งออกไปตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลไป สำหรับหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งก็จะมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

WEBMASTER : เว็บมาสเตอร์


webmaster มีหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบ หรือ Concept ของเว็บไซต์ว่าจะออกมาในทิศทางใด และมีอะไรบ้างภายในเว็บที่จัดทำอยู่ รวมถึงการตัดสินใจในการนำหรือไม่นำเสนอสิ่งใดบนเว็บนั้น ๆ เว็บมาสเตอร์อาจจะไม่มีความสามารถในการจัดทำเว็บเลยก็อาจจะเป็นได้ แต่ที่สำคัญตัวผู้เป็นเว็บมาสเตอร์ต้องรู้และเข้าใจเว็บเป็นอย่างดี เช่น รู้ว่าเว็บคืออะไร มีการนำเสนออย่างไร ทิศทางของเว็บไซต์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ตัวเว็บมาสเตอร์ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์บ้าง อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ลึกทั้งหมดในเทคโนโลยีบนเว็บที่เกี่ยวข้อง แต่ควรรู้กว้าง ๆ เข้าใจ Concept ของแต่ละจุด เช่น ตัวเว็บมาสเตอร์อาจจะเขียนโปรแกรมอย่าง PHP ไม่เป็น แต่ควรมีความเข้าใจว่า...PHP คืออะไร สามารถทำอะไรกับเว็บได้บ้างเป็นต้น และท้ายสุดสิ่งที่ webmaster ต้องรับผิดชอบคือ การรับผิดชอบทางกฏหมาย หากมีอะไรเกิดขึ้นมาอันเนื่องจาก website ของตนที่ทำารบริหารอยู่

WEB Design : เว็บดีไซด์


web design มีหน้าที่ในการออกแบบจัดทำเรื่องราวที่เกี่ยวกับกราฟิค สีสัน เลย์เอาท์ ของหน้าเว็บเพจทั้งหมด ตามที่ webmaster ได้ทำการกำหนดทิศทางรูปแบบของเว็บไว้แล้ว หรืออาจะนำเสนอสิ่งสร้างสรรให้เว็บมาสเตอร์พิจารณา ผู้ที่จะทำหน้าที่เว็บดีไซด์ควรมีความคิดในเชิงสร้างสรรมีจิตนาการ สามารถใช้งานโปรแกรมประเภท กราฟิค ดีไซด์ ได้อย่างคล่องตัว เช่น โปรแกรม Photo Shop, Flash เป็นต้น และเป็น Creator ที่ดี ไม่ลอกผลงานผู้อื่น หรือหากมีการนำกราฟิคจากที่อื่นมาใช้ควรให้เครดิตผู้สร้างสรร

WEB Programing : เว็บ โปรแกรมมิ่ง


web programing มีหน้าที่ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความฉลาด สามารถติดต่อกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ คอยดูแลพัฒนาเว็บและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของเว็บไซต์ ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ ควรมีทักษะทางด้างการเขียนโปรแกรม ในแบบ web application เช่น ภาษา ASP, PHP เป็นต้น

WEB Content : เว็บ คอนเทนส์


web content มีหน้าที่ในการจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้เป็นเว็บมาสเตอร์ ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาเขียน สามารถเขียนแล้วผู้ที่อ่านเข้าใจง่าย และควรเป็นผู้ที่สนใจในข่าวสารรอบตัว เนื่องจากว่า...หน้าที่นี้อาจจะจำเป็นต้องคอยนำข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนำมาลงเผยแพร่ภายในเว็บไซต์อยู่เสมอ ๆ

WEB Promotion : เว็บ โปรโมชั่น


web promotion มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป หรือเราอาจจะเปลี่ยนหน้าที่ชื่อตำแหน่งนี้เป็น WEB Markting ก็ได้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของเว็บเราก็สามารถถือเป็นการทำตลาดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน ผู้ที่ทำหน้าที่นี้อาจจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท่องเว็บไซต์มาพอสมควร และเข้าใจเรื่องของ Search Engie อย่างดี เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เว็บส่วนใหญ่เรามุ่งไปที่ Search Engie เป็นหลัก อย่างเช่น GOOGLE.com เป็นต้น website จะประสบความสำเร็จหรือไม่ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกัน

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดและการจัดทำเว็บไซต์ในระบบทีม (TEAM) ที่จะช่วยให้เว็บของเราสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่นั้นก็เป็นเพียงทฤษฎีที่ควรจะเป็นในการจัดทำเว็บไซต์ ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว เว็บไซต์ ๆ นึงอาจจะมีเฉพาะ webmaster เพียงคนเดียวแล้วรับผิดชอบทำเอง ดูแลเอง ออกแบบเอง เขียนโปรแกรมเอง เขียน contents เอง ประชาสัมพันธ์เอง ก็เป็นได้...อย่างไรเสีย งานทั้งหมดของเว็บไซต์นึง ๆ ก็จะมีอยู่ตามที่ได้แนะนำไปพอเป็นแนวทาง...
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

ทำความเข้าใจพื้นฐานการสร้าง Website

เรื่อง :: ทำความเข้าใจพื้นฐานการสร้าง Website (คำถามคาใจสำหรับผู้เริ่มต้น)หลายครั้งที่ผมมักจะได้รับคำถาม ไม่ว่าจะทาง...  

ชื่อไฟล์กับเว็บไซต์ (File Name for Web)

เรื่อง : การตั้งชื่อไฟล์ที่ใช้กับเว็บไซต์ ชื่อไฟล์ (File Name)...หลาย ๆ คนคงนึกขำ หรือนึกไม่อยากอ่านกับ...  

CHMOD ที่ควรรู้จัก (Permission on Web Hosting)

เรือง : CHMOD ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้จัก มีหลายท่านสอบถามมาว่า "ผม Download โปรแกรมภาษา PHP มาเขาบอกว่า...  

Insert Garuda (ใส่ตราครุฑ) for Google Docs

Insert Garuda (ใส่ตราครุฑ) for Google Docs ใช้เพื่อจัดทำเอกสารราชการ ที่ต้องมีการใช้งานตราสัญลักษณ์รูปครุฑ ...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*