About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

การตรวจสอบรูปภาพ กรณีรูปภาพไม่แสดงผลบน Web Page [Article ID : 159]


เรื่อง : การตรวจสอบไฟล์รูปภาพ กรณีรูปภาพไม่แสดงผลบน Web Page

คุณอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการ Insert รูปภาพ (Images) มาใช้งานบนหน้าเว็บเพจของคุณ แล้วรูปภาพไม่ปรากฎแสดงผลกันบ้าง ซึ่งที่ Web Browser จะแสดงเป็นช่องว่าง ๆ แล้วมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าไม่สามารถแสดงรูปภาพได้ อยู่ด้านบนซ้ายมือปรากฏแทน ครั้งนี้ผมจะแนะนำการตรวจสอบปัญหาในกรณีนี้ดังกล่าวให้ครับ ดังนี้

สาเหตุที่รูปภาพไม่แสดงผล

สาเหตุที่รูปภาพไม่ปรากฏจะมีอยู่ 2 สาเหตุใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. รูปภาพนั้นไม่มีอยู่จริงบน Server/Web Hosting
2. URL ไฟล์รูปภาพ ไม่มีลักษณะเรียกเป็นรูปแบบ URL

ทั้ง 2 ข้อข้างต้นคือสาเหตุหลัก ๆ ที่ผมมักพบเจอบ่อย ๆ จากผู้ที่เข้ามาสอบถาม และเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุ มีวิธีการตรวจสอบและแก้ไข ดังนี้

:: วิธีตรวจสอบ และการแก้ไข ::

ทั้ง 2 สาเหตุข้างต้น เราสามารถใช้ Web Browser ที่ใช้ทำการตรวจสอบได้ครับ โดยให้ทำการเปิด Web Page ที่มีปัญหานั้นกับ Web Browser (ในบทความนี้ผมใช้ Chrome เป็นตัวอย่าง) จากนั้นจึงทำการตรวจสอบ ดังนี้

วิธีตรวจสอบ

การตรวจสอบรูปภาพไม่แสดงผลกับเว็บเพจของเราด้วย Web Browser นั้น เราสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ครับ ดังนี้

1. ที่ Web Browser ให้เรานำเมาท์ไปที่ตำแหน่งของรูปภาพที่ไม่ปรากฏ จากนั้นให้ทำการ Click ขวาที่ตำแหน่งนั้น จากนั้นเลือกไปที่เมนู ตรวจสอบ ดังรูป 2. เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎ Developer Tools ขึ้นมาด้านล่างของ Browser ดังรูป 3. ให้เราสังเกตุที่ Tag ที่ Browser ได้ทำการไฮไลท์เลือกไว้ให้ จะพบตำแหน่งและชื่อของไฟล์รูปภาพที่ใช้ ให้ทำการคลิกขวาไปที่ชื่อรูปภาพ จากนั้นเลือกที่ Open link new in tab ดังรูป 4. เมื่อปฏิบัติตามข้อ 3 แล้ว หากไฟล์รูปภาพนั้นไม่มีอยู่จริงบน Server หรือ Web Hosting ที่หน้าจอ Web Browser จะแสดงผล ดังรูป *จากรูปแสดงว่าที่ Web Hosting ของเราไม่มีไฟล์รูปภาพนั้นอยู่ Web Browser จึงไม่สามารถแสดงผลได้

วิธีการแก้ไข

เมื่อเราทราบสาเหตุแล้วให้ทำการแก้ไข ดังนี้

1. Upload ไฟล์รูปภาพขึ้นบน Server หรือ Web Hosting โดยอัพโหลดให้ถูกต้องตรงตาม Folder ที่ไฟล์รูปภาพเรียกใช้งาน
2. หากอัพโหลดขึ้น Web Hosting แล้ว รูปก็ยังไม่แสดงผล ให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ 2 บทความ นี้
- การตั้งชื่อไฟล์ที่ใช้กับเว็บไซต์
- Insert รูปภาพกับ Dreamweaver แล้วรูปไม่แสดงที่ Browser

หมายเหตุ
...อีกกรณีนึงที่รูปภาพไม่แสดงผลกับ Web Browser ก็คือ มีการปิดการเรียกดูรูปภาพของเว็บที่ Web Browser ไว้ครับ (อาจเกิดขึ้นได้แต่น้อย นอกจากมีมือดีมา Set แกล้งนะครับ)
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

โปรแกรมเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา (Webboard)

เรื่อง : แนะนำโปรแกรมเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา (Webboard) ...  

ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) กับ Google

เรื่อง : มาทดสอบเว็บไซต์กับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) ด้วยบริการจาก Google ปัจจุบันการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซ...  

Event Handler ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ (JavaScript)

เรื่อง : Event Handler ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ Event Handler (อีเวนท์ แฮน’เดลอะ) คือ การจัดการ/ตรวจสอบเห...  

เรื่อง Target ของลิงก์ (HTML target Attribute)

เรื่อง : มาเข้าใจ Target ของลิงก์กัน (Target Attribute) Target เป็น Attribute นึงที่มักใช้ควบคู่กับ Tag ...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*