About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

การปรับแต่งแก้ไขรูปภาพด้วย Dreamweaver [Article ID : 119]


เรื่อง : การตบแต่งแก้ไขรูปภาพด้วยโปรแกรม Dreamweaver

Dreamweaver มี Option ที่จะทำให้เราสามารถทำการแก้ไขปรับแต่งรูปภาพเบื้องต้นได้จากตัวโปรแรกม Dreamweaver เอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมตบแต่งรูปภาพอื่นใดขึ้นมาเพื่อแก้ไขรูปในเว็บเลยครับ จะเป็นอย่างไรลองไปดูกัน

วิธีการแก้ไขรูปภาพในเว็บเพจโดยใช้ Dreamweaver

แน่นอน ก่อนที่จะไปทำการแก้ไขรูปภาพด้วยโปรแกรม Dreamweaver เราก็ต้องทำการที่ Insert รูปภาพไว้ที่เว็บเพจเสียก่อน จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. เลือกที่รูปภาพที่ต้องการแก้ไข
2. จากนั้นที่ Properties Panel จะพบ Option สำหรับการปรับแต่งรูปภาพที่เลือก ดังรูป 3. สังเกตในส่วนของ Option ที่เขียนว่า Edit ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการแก้ไขปรับแต่งรูปภาพบนเว็บเพจได้ ดังรูป

ทำความรู้จักกับเครื่องมือปรับแต่รูปภาพของ Dreamweaver

ไอคอนที่เห็นในกลุ่ม Edit ของ Properties เมื่อเราเลือกที่รูปภาพ จะมีอยู่ด้วยกัน 7 ไอคอนคำสั่ง แต่สำหรับบทความนี้จะขอแนะนำเพียง 5 ไอคอนคำสั่ง ดังนี้
Edit image settings
ใช้ในการ Optimize รูปภาพ
Crop
ใช้ตัดรูปภาพตามขนาดที่ต้องการ
Resample
ใช้ปรับขนาดรูปให้เป็นขนาดตามที่ปรับใน Width กับ Height
Brightness and Contrast
ใช้ปรับแต่งความสว่างและความคมชัดของแสง
Sharpen
ใช้ปรับแต่งความคมชัด
*อีก 2 ไอคอนคำสั่ง เป็นคำสั่งที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมภายนอกเช่น PhotoShop, Fireworks เป็นต้น จึงขอละไว้ในบทความนี้

ตัวอย่างการปรับแต่งรูปภาพด้วย Dreamweaver

ตัวอย่างเช่น ต้องการปรับแต่งรูปภาพที่ได้ Insert เข้ามาใช้กับเว็บเพจเรา โดยจะมีการปรับแต่ง ดังนี้
- ตัดรูปในส่วนที่ไม่จำเป็นออก
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกที่รูปภาพ จากนั้นที่ Properties Panel ไปที่ Option ในส่วนของ Edit จากนั้นทำการเลือก Crop เพื่อทำการตัดรูปภาพในส่วนที่ไม่จำเป็นออก ดังรูป 2. เมื่อเลือก Crop แล้ว สังเกตที่รูป จะเกิดกรอบขึ้น เพื่อให้เราใช้ในการลากปรับพื้นที่เพื่อตัดรูปภาพให้เหลือไว้เฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้น ให้ทำการปรับตามต้องการ 3. เมื่อปรับได้ตามต้องการแล้วทำการ Double Click ที่รูปภาพนั้น โปรแกรมจะทำการตัดรูปภาพให้เราโดยทันที ดังรูป *ทั้งนี้หากเราปรับแต่งผิดพลาดหรือต้องการปรับรูปให้กลับไปยังรูปเดิม ให้เราทำการ Undo หรือกด Ctrl+Z ที่คีย์บอร์ดเราได้ครับ
สำหรับ Option อื่น ๆ ในการปรับแต่งรูปภาพที๋โปรแกรมมีมานั้น ให้เราลองใช้งานกันดูครับ ซึ่งมีลักษณะหรือขั้นตอนการใช้งานเหมือน ๆ กันครับ ลองใช้งานกันดู... สวัสดีครับ.
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

การสร้างจุด Link ด้วยรูปภาพ (Image Link)

เรื่อง : การสร้าง Link ในแบบ Image Link ในบทความก่อนได้แนะนำการสร้างลิงค์ด้วยข้อความกันไปแล้ว มาในบทความนี้ จะมาแนะนำการ...  

ว่าด้วยเรื่อง Tag Selectors ของ Dreamweaver

เรื่อง : แนะนำการใช้ Tag Selectors ใน Dreamweaver Tag Selectors มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งานโปรแกรม ในกา...  

สร้างจุด Link ภายในเว็บเพจเดียวกัน (Named Anchor)

เรื่อง : การสร้างจุด Link ภายในเว็บเพจเดียวกันด้วย Dreamweaver Web Page เราสามารถกำหนดจุด หรือตำแห...  

การใส่สัญลักษณ์พิเศษให้กับข้อความบนหน้าเว็บเพจ

เรื่อง : การใส่สัญลักษณ์พิเศษเพื่อแสดงยังหน้าเว็บเพจ สำหรับการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น © ¥ ™ ƒ ÷...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*