About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

การแก้ไขปัญหาการใช้งาน Layer กับ Flash File [Article ID : 80]


เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการใช้งาน Layer กับ Flash File

หลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของ Layer หรือ PopUp-MENU ที่เมื่อนำเอาไปวางไว้ใกล้ ๆ หรือวางทับ Flash Animation จะเกิดปัญหาคือ...เลเยอร์หรือ POPUP Menu นั้นจะมีอาการไหลลงไปอยู่ใต้ Flash แล้วโดน Flash ทับไป ไม่สามมารถแสดงผลได้ตามที่เราต้องการ วันนี้ dwthai.com มี Trick สำหรับการแก้ปัญหานี้มาฝาก

ภาพปัญหาของการใช้งาน POPUP MENU กับ Flashวิธีการทำ


1. ให้เราทำการ Click เลือกที่ไฟล์ Flash ที่เราใช้งานภายในเว็บเพจของเรา จากนั้นที่ Properties Panel ให้ทำการ Click ไปที่ปุ่ม Parameters... ดังรูป2. ทำการพิพม์ค่า Parameter ดังรูปด้านล่างนี้ที่หน้าต่างที่ปรากฏหลังจากเรา Click ไปที่ปุ่มดังกล่าวตามข้อ 1
3. ทำการทดสอบดูผลกับ Web Browser

ปล. ที่จริง Trick นี้เป็น Trick เดียวกับการ สร้างพื้นใส ๆ ให้ไฟล์ Flash ตามที่ DwThai.Com เคยเสนอมา หากเรารู้จัก Apply การใช้งานต่าง ๆ บางทีปัญหาที่เราติดค้างอยู่อาจจะถูกแก้ไขได้โดยง่าย
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

ใส่สีสันให้ input สำหรับกรอกข้อมูลของ Form ด้วย CSS

เรื่อง : ใส่สีสันให้ Input กรอกข้อมูลด้วย CSS หลายท่านคงจะเคยเห็น input สำหรับกรอกข้อมูลนะครับ หลายท่านอาจจะพบว่า เอ...ท...  

Dreamweaver กับข้อมูล XML

เรื่อง : Dreamweaver กับการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ XML ความสามารถหนึ่งที่ Dreamweaver ในเวอร์ชั่น CS3 ที่มีมาให้ด้วย คือ ควา...  

การจัดเรียงข้อมูลในตาราง (Sort Table) ด้วย Dreamweaver

เรื่อง : การจัดเรียงข้อมูลในตารางด้วย Dreamweaver (Sort Data on Table) บางครั้งการจัดทำข้อมูลในเว็บเพจของเรา อาจจะเคยต้...  

สร้างระยะเยื้องให้บรรทัดแรกของข้อความย่อหน้า (text-indent)

เรื่อง : สร้างระยะเยื้องให้บรรทัดแรกของย่อหน้าด้วย Dreamweaver หลายท่านคงมีปัญหา เมื่อทำการพิมพ์ข้อความที่เป็นเนื้อหาของห...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*