About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

สร้าง Web Application ด้วย Dreamweaver + PHP + MySQL การเตรียมพร้อมและข้อตกลงในการเรียนรู้ [Article ID : 65]


เรื่อง :: การสร้าง Web Application ด้วย Dreamweaver + PHP + MySQL ตอนที่ 1

สำหรับบทความนี้ก็จะเป็นบทความชุดนะครับคือใน 1 เรื่องจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ เนื้อหาไม่ได้จบในตอนเดียวเหมือน Tricks อื่น ๆ เนื่องจากเนื้อหาและขั้นตอนมีมากเกินกว่าจะสรุปลงใน 1 ตอนได้ ดังนั้นจึงมีหลาย ๆ ตอนให้ได้ติดตามกัน

สำหรับการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver กับ PHP และ MySQL นั้น มีเพื่อน ๆ น้อง ๆ ขอกันเข้ามามาก แต่ก็อย่างที่กล่าวถึงบ่อย ๆ คือ มีคนเขียนบทความอยู่คนเดียว จึงต้องค่อย ๆ ทำที่ละบทตามที่ขอกันเข้ามา ช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสครับ

ตอนที่ 1 Dreamweaver + PHP + MySQL ว่าด้วยเรื่องข้อตกลง และ การเตรียมพร้อมในการศึกษา

สำหรับในบทความชุดนี้ ผมขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ก่อนดังนี้นะครับ เพื่อป้องกันการสับสนและการอ่านแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามบทความได้ ผมจะได้ไม่โดนสวดกลับมาอีกทั้งจากทาง MSN หรือทาง Webboard ข้อตกลงต่าง ๆ มี ดังนี้

ข้อตกลงในการอ่านบทความ

-> บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม Dreamweaver มาบ้างแล้ว
-> บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ทาง PHP Programming Language มาบ้างแล้ว
-> บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม MySQL มาบ้างแล้ว
-> บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งาน Web Server Program มาบ้างแล้ว
-> บทความนนี้จะไม่กล่าวถึงการ Set ค่าใด ๆ ของ PHP - MySQL - Web Server เนื่องจากเราเน้นที่การใช้งาน Dreamweaver
-> บทความนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ใน 4 ข้อข้างต้น และไม่เหมาะอย่างยิ่งกับบรรดามือใหม่หัดจับ Dreamweaver ทั้งหลาย

โปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งาน


-> Web Server เช่น IIS, Apache เป็นต้น
-> PHP Engie
-> MySQL Database Server
-> Dreamweaver MX เวอร์ชั่น 6 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า

การเตรียมพร้อม


-> ทำการ Install โปรแกรม Web Server เช่น Apache และทำการตั้งไซต์ของโปรแกรม Dreamweaver ให้สามารถใช้งานร่วมกับ Web Server ได้ อ่านเรื่องนี้ได้จากหน้า Tricks
-> ทำการ Install ตัว PHP Engie
-> ทำการ Install โปรแกรม MySQL Database จากนั้นให้ทำการสร้าง Database ขึ้นมา โดยให้ชื่อว่า dw_test


จากนั้นให้ทำการ สร้างตาราง ชื่อว่า dw_product ขึ้นมาภายใน Database dw_test และให้มีโครงสร้างของ Columns ต่าง ๆ ดังรูปด้านล่างนี้ เพื่อไว้ใช้ในการทดสอบไปพร้อม ๆ กับบทความชุดนี้ (คุณอาจจะตั้งชื่อ Database หรือ Table เป็นชื่ออื่นก็ได้ แต่อยากให้ตั้งชื่อตามบทความนี้ก่อน จะได้มีความเข้าใจในการเรียนรู้ที่ตรงกันเมื่อบทความอ้างถึงชื่อต่าง ๆ)


เมื่อคุณเตรียมพร้อมทุกอย่างตามที่บทความนี้แนะนำแล้ว....โปรดติดตามอ่านตอนต่อไป
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

การเคาะ Space Bar เว้นวรรคกับโปรแกรม Dreamweaver

เรื่อง : มาเคาะ Space Bar ให้เว้นวรรคได้หลาย ๆ ครั้งกัน ใช้งาน Dreamweaver เคยมีปัญหากันบ้างไหม ? เวลาที่เราต...  

เทคนิคการใช้หน้าต่าง CSS Designer ของ Dreamweaver CC

เรื่อง : แนะนำเทคนิคการใช้งาน CSS Designer Panel ของ Dreamweaver CC CSS Designer Panel เป็นหน้าต่างที่ใช้ใ...  

การเขียนโค้ดโปรแกรมด้วย PHP กับ Dreamweaver (PHP with Dreamweaver)

เรื่อง : PHP กับโปรแกรม Dreamweaver บทความนี้จะขอมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver กับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ครับ ...  

การทำ Refresh/Redirect ให้ Web Browser ด้วย Dreamweaver

เรื่อง : สั่งให้ Web Browser ทำการ Refersh หรือ Redirect ตัวเอง ใบบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องทำการ Refresh ...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*