About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

การสร้าง MySQL Connection กับ Dreamweaver [Article ID : 64]


เรื่อง : การสร้าง Web Application ด้วย Dreamweaver + PHP + MySQL ตอนที่ 2

หลังจากที่เราได้ทำการเกริ่นนำสำหรับการเตรียมพร้อมและข้อตกลงในการเรียนรู้กันไปแล้วกับ ตอนที่ 1 ของบทความ มาในบทความนี้ (ตอนที่ 2) เราก็จะได้เริ่มต้นลงมือในการสร้าง Web Application กันเสียที โดยในตอนนี้จะว่าด้วยเรื่องของการสร้าง Connection เพื่อให้โปรแกรม Dreamweaver ของเราสามารถทำการเชื่อมต่อกับ MySQL Database กันเสียก่อน ลองทำตามกันดูนะครับ

ตอนที่ 2 :: การสร้าง MySQL Connection ด้วยโปรแกรม Dreamweaver

1. ให้คุณทำการ Start Services โปรแกรมที่เราจำเป็นต้องใช้งานต่าง ๆ ขึ้นมา อันได้แก่โปรแกรม Web Server - MySQL และ Dreamweaver
2. จากนั้นให้ทำการ New File ขึ้นมาใหม่ 1 ไฟล์ แล้วทำการ Save File เป็นไฟล์ PHP และ Save เก็บไว้ก่อน
3. ต่อมาทำการเรียก Panel ที่ขื่อว่า Databases ขึ้นมา (Main Menu ->Window->Databases)
4. เมื่อเราได้ทำการเรียกหรือเปิด Panel Databases ขึ้นมาแล้ว ให้เราทำการ Click ไปที่เครื่องหมายบวก (+) ที่ Panel นั้น เมื่อคลิ๊กไปแล้วก็จะปรากฏเมนูที่ชื่อว่า MySQL Connection ดังรูป ให้เลือกที่เมนูนั้น
5. เมื่อ Click ไปที่เมนู MySQL Connection แล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ดังรูป
6. ให้คุณทำการกรอกค่าต่าง ๆ ลงไปที่ช่อง Input ของหน้าต่าง MySQL Connection โดย Input ต่าง ๆ มีความหมายดังนี้

- > Connection name : เป็นชื่อ Connection ที่ใช้อ้างอิงในโปรแกรม Dreamweaver ของเรา ตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นภาษา Eng
-> MySQL Server : เป็นตำแหน่งที่อยู่ของ MySQL Server ตรงนี้ให้เราใส่เป็นค่า IP Address ของ MySQL หรือถ้าเราทำการทดสอบที่เครื่องของเราเองดังตัวอย่างก็ใช้เป็น localhost ดังในรูป
-> User name : เป็นชื่อ Username ของ MySQL Database ที่เรากำหนดไว้กับ MySQL
-> Password : เป็น Password ของ MySQL Database ที่เรากำหนดไว้กับ MySQL
-> Database : เป็นชื่อ Database ภายใน MySQL ในที่นี้ใช้ dw_test เนื่องจากว่าเราสร้าง Database Name นี้ไว้ในบทความตอนที่ 1 (หรืออาจจะกดที่ปุ่ม Select... เพื่อเลือกฐานข้อมูลก็ได้ครับ)

ทดสอบการเชื่อมต่อกับ MySQL

7. เมื่อได้ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ของ MySQL Connection แล้ว ให้เราทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Dreamweaver กับ MySQL ได้โดยการกดไปที่ปุ่ม Test ดังในรูป ถ้าหากว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ โปรแกรมจะมี Dialog Box แจ้งขึ้นมาดังรูป แต่ถ้าการเชื่อมต่อไม่สำเร็จก็จะมี Alert เตือนข้อความผิดพลาดขึ้นมาให้เราเห็น เช่น Alert Dialog นี้แจ้งว่า User name หรือ Password ของคุณมีการผิดพลาด ให้คุณทำการแก้ไข Username หรือ Password ของคุณใหม่
8. เมื่อได้ทำการสร้าง Connection สำเร็จแล้ว ให้เรากลับมาดูที่ Panel Databases ครับ ที่พาเนลนี้จะแสดง Database ของเราพร้อมทั้งรายงานรายชื่อ Tables ที่อยู่ใน Database นั้นมาให้เราเห็นด้วยครับ (สังเกตตารางที่ชื่อว่า dw_product ซึ่งเราได้สร้างขึ้นมาจากตอนที่ 1) ดังรูป 9. เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง MySQL Connection
ps. อย่าลืมว่าก่อนที่คุณจะสามารถสร้าง MySQL Connection ได้ ต้องทำการตั้ง Site ให้มีการใช้งานแบบ Dynamic ก่อนนะครับ ซึ่งอ่านได้จากบทความที่หน้า Tricks เช่นเดียวกัน
หมายเหตุ
หากไม่สามารถสร้าง Connection ได้ กรุณาอ่านบทความ "สารพัดปัญหา Dreamweaver ติดต่อกับ Database (MySQL) ไม่ได้"

เรียนรู้ การสร้าง MySQL Connection ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ในรูปแบบคลิปวีดีโอ

About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

Link นี้ไม่ขีดเส้นใต้ (Underline Style)

เรื่อง : สร้าง Text Link ไม่ให้มีเส้นใต้ เห็นมีผู้สอบถามมาหลาย ๆ ท่านว่าทำอย่างไรให้ Link ซึ่งเป็น Text หรือลักษณะข้อความ...  

การ Import ข้อมูล MS Word มาใช้ทำเว็บกับโปรแกรม Dreamweaver

เรื่อง : การ Import ข้อมูลจากไฟล์ MS Word มาใช้งานกับโปรแกรม Dreamweaver หลายครั้งผู้ที่มีหน้าที่จัดทำ Website ต้องมีการรับ...  

การทำสี Background ในแบบ Gradient ด้วย CSS

เรื่อง : วิธีทำสีพื้นหลังแบบ Gradient ด้วย CSS (Gradient Background Color) CSS3 มีค่าของ...  

วิธีเปลี่ยน CSS Designer ใน Dreamweaver CC เป็น CSS Styles Panel ในแบบดั่งเดิม

เรื่อง: เปลี่ยน CSS Designer ใน Dreamweaver CC เป็น CSS Styles Panel แบบ CS6 การใช้ CSS...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*