About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

เก็บ Code ที่ชื่นชอบไว้ใช้นาน ๆ (Snippets Panel) [Article ID : 50]


เรื่อง : การเก็บโค้ดโปรแกรมไว้ใช้กับโปรแกรม Dreamweaver

เคยมีแฟนเว็บบางท่านเข้ามาถามว่า
"พี่มีวิธีเก็บโค้ดที่เราต้องพิมพ์บ่อย ๆ ไว้ใช้บ้างไหม ผมขี้เกียจพิมพ์ซ้ำ ๆ ครับ...."
คราวนั้นผมก็กั๊กไว้ไม่ตอบเสียทีเดียว เพราะขนาดผู้ถามยังบอกขี้เกียจพิมพ์โค้ดซ้ำ ๆ จะให้ตอบยาว ๆ เราก็ขี้เกียจเหมือนกันนะ
(เพราะคำตอบมันยาวหนะครับ...คำถามเธอสั้น ๆ แต่คำตอบฉันนะยาววววววว)
...วันนี้เลยนำมาเขียนเป็นบทความให้อ่านกันจะดีกว่า คนอื่นจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ถ้าได้อ่านกันแล้วก็ขอให้นำไปใช้กันนะครับ...

วิธีการเก็บโค้ดไว้ใช้กับ Snippets

หากผู้ใช้งานโปรแกรม Dreamweaver มีโค้ดโปรแกรม เช่น โค้ด JavaScript, PHP หรืออื่น ๆ ที่ต้องการเก็บโค้ดนั้นไว้ใช้กับโปรแกรม Dreamweaver ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถเก็บโค้ดนั้นไว้ได้กับ Snippets Panel ด้วยวิธีการ ดังนี้

1. เปิดไฟล์ที่มีโค้ดโปรแกรมขึ้นมากับ Dreamweaver ซึ่งโค้ดนี้เราต้องการใช้เป็นต้นฉบับเก็บไว้ใช้ต่อไป
2. จากนั้นไปที่ในส่วนของ Code View ดังรูป 3. ทำการเลือกโค้ดที่เราต้องการนำไปเก็บไว้ใช้
4. จากนั้นคลิกขวา (Right Click) แล้วเลือกที่เมนู Create New Snippet ดังรูป 5. โปรแกรมเปิดหน้าต่าง Snippet ขึ้นมาเพื่อให้กำหนดค่า ดังรูป การกำหนดค่า
Name : พิมพ์ชื่อโค้ดที่ต้องการ
Description : คำอธิบายโค้ด
Snippet Type : รูปแบบของโค้ดเลือกเป็น Insert Block *เนื่องจากโค้ดที่จัดเก็บเป็นโค้ดที่ไม่มีการเปิดปิด Tag เพื่อเขียนข้อมูลเพิ่ม
Insert Code : โค้ดที่จัดเก็บ
Preview type : Code

6. เมื่อกำหนดค่าดังในข้อ 5 แล้ว กดที่ OK ของหน้าต่าง เราก็จะได้โค้ดเก็บไว้ใช้แล้วครับ

การนำโค้ดจาก Snippets มาใช้งาน

เมื่อได้ทำการเก็บโค้ดไว้แล้ว หากเราต้องการนำโค้ดนั้นมาใช้งานกับเว็บเพจอื่น ๆ สามารถกระทำได้ ดังนี้

7. เปิดหน้าต่าง Snippets ขึ้นมา โดยไปที่ Menu -> Window -> Snippets ดังรูป 8. ที่ Snippets Panel จะพบว่ามีโค้ดที่เราเก็บไว้ปรากฎอยู่ ดังรูป 9. ที่ไฟล์ที่ต้องการนำโค้ดนี้ไปใช้ให้เปิดไปที่มุมมองโค้ด จากนั้นทำการลากโค้ดจาก Snippets Panel ไปวางยังตำแหน่งโค้ดที่ต้องการ ดังรูป 10. ซึ่งเมื่อวางโค้ดแล้วจะได้โค้ด ซึ่งเป็นโค้ดเดียวกับที่เราได้เก็บไว้จากขั้นตอนที่ผ่านมานั่นเอง ดังรูป
เราสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ ไปใช้เก็บโค้ดใด ๆ ที่เราต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นโค้ด PHP, CSS, JavaScript, HTML หรืออื่นๆ ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์โค้ดขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง หรือเสียเวลาไปเปิดไฟล์อื่นเพื่อ Copy โค้ดมาใช้ครับ... อย่างไรลองใช้งานกันดู...สวัสดีครับ.
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

การทำ Refresh/Redirect ให้ Web Browser ด้วย Dreamweaver

เรื่อง : สั่งให้ Web Browser ทำการ Refersh หรือ Redirect ตัวเอง ใบบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องทำการ Refresh ...  

วิธีการทำรูปพื้นหลัง (Background Image) ของเว็บเพจไม่ให้กระทำซ้ำ

เรื่อง : การทำรูปภาพ Background ไม่ให้กระทำซ้ำ (Background No Repeat) บางครั้งของการออกแบบ Web Page เราต้องการใส่รูปภาพเป...  

การตั้งไซต์เพื่อใช้งานกับ Server Side Script

เรื่อง : การตั้งไซต์เพื่อใช้งานกับ Server Side Script (PHP/MySQL) การตั้งไซต์หรือการ New Sit...  

สร้างโปรแกรม Guestbook ด้วย Dreamweaver + PHP + MySQL ตอนที่ 2

หลังจากที่เราได้ทำการสร้าง Database และ Table ไปแล้วจากตอนที่ 1 ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปก็คือ เราต้องทำการสร้างตัว MySql Connection ใ...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*