About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

การตั้งไซต์เพื่อใช้งานกับ Server Side Script [Article ID : 38]


เรื่อง : การตั้งไซต์เพื่อใช้งานกับ Server Side Script (PHP/MySQL)

การตั้งไซต์หรือการ New Site ที่เราได้เคยใช้กันมา เป็นการตั้งไซต์โดยทั่ว ๆ ไปสำหรับผู้ที่ใช้งาน Dreamweaver ในการพัฒนาเว็บไซต์ในแบบ HTML ปรกติ สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงการตั้งไซต์เพื่อให้เว็บไซต์เราใช้งานร่วมกับภาษาทาง Web Programming ประเภท Server Side Script เช่น ภาษา PHP, ASP.Net, JSP เป็นต้น ซึ่งการตั้งไซต์งานเพื่อจะให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Dreamweaver สามารถมีการทำงานร่วมทำกับภาษาโปรแกรมดังกล่าวได้จะมีการ Setup ที่แตกต่างครับ จะอย่างไร ลองอ่านดูครับ PHP Tools

ความต้องการของระบบ

การตั้งไซต์เพื่อจะใช้งานกับ Server Side Script จำเป็นต้องมีโปรแกรมต่าง ๆ รองรับ ดังนี้
- Dreamweaver version 6 (MX) ขึ้นไป
- ชุดสำหรับในการพัฒนา Web Programming เช่น XAMPP, AppServ, WAMP เป็นต้น

แนะนำให้ใช้ XAMPP ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก
Download XAMPP
สำหรับในบทความนี้จะไม่ขอกล่าวถึงการติดตั้งโปรแกรมข้างต้น เนื่องจากต้องการโฟกัสไปที่วิธีการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver เพียงอย่างเดียว

วิธีการ Setup ให้เว็บไซต์ทำงานร่วมกับ Server Side Script

เมื่อได้ทำการสำราวจระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วว่า มีเครื่องมือต่าง ๆ ดังข้างต้นที่แนะนำ ก็ให้ทำการเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมา จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. ไปที่ Main Menu แล้วเลือกไปที่ Site จากนั้นเลือกไปที่เมนูย่อยที่ New Site... (Main Menu -> Site -> New Site...)
2. เมื่อเลือกที่ New Site.. แล้วจะปรากฏหน้าต่างให้เราตั้งค่าไซต์งานที่ต้องการ ดังรูป ที่ขั้นตอนนี้ ทำการกำหนดค่าเบื้องต้นของไซต์ ดังนี้
- Site Name : พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไป
- Local Site Folder : เลือกไปยัง Folder ที่อยู่ภายใน Root ของ Web Server ที่เราใช้งาน (ขึ้นอยู่กับโปรแกรม Web Server mี่เลือกใช้ อาจจะได้เป็น htdocs, www เป็นต้น)

3. เมื่อกำหนดค่าดังในข้อ 2 ได้แล้ว ทำการคลิกเลือกที่ Servers เพื่อกำหนดค่าด้าน Server ให้แก่เว็บไซต์ ดังรูป 4. ที่ในส่วนของการกำหนดค่า Server นี้ให้เลือกไปที่เครื่องหมาย + หรือ Add new Server ดังรูป 5. โปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กำหนดค่าเกี่ยวกับ Server ที่จะใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ที่จะสร้างขึ้น ให้ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ที่โหมด Basic ดังรูป *ให้ทำการกำหนดค่าไซต์ของท่าน ดังรูปข้างต้น

6. เมื่อกำหนดค่าในส่วนของ Basic ดังในข้อ 5 ได้แล้วจากนั้นให้เลือกไปที่ปุ่ม Advance แล้วทำการกำหนดค่า ดังรูป *ในที่นี้เลือกที่ PHP MySQL เนื่องจากต้องการใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์

7. กลับมาที่หน้าต่าง Site Setup จะพบว่ามีรายการ Server ที่ได้กำหนดไว้เมื่อขั้นตอนที่ผ่านมาที่รายการ ให้เราเลือกไปที่ Testing ดังรูป 8. จากนั้นกดที่ปุ่ม Save ของหน้าต่าง Site Setup
เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งไซต์เพื่อใช้งานกับภาษา Server Side Script

การทดสอบว่าวิธีการ Setup ถูกต้องหรือไม่ ?

สำหรับการทดสอบว่า Website ที่ได้ทำการตั้งไซต์ไปจากขั้นตอนที่ผ่านมา ถูกต้องหรือไม่นั้น ให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา 1 ไฟล์ ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ HTML จากนั้นทำการ Save ไฟล์นั้นไว้ในไซต์ที่กำหนด แลัวทำการกดปุ่ม F12 เพื่อทำการพรีวิวดูการแสดงผลกับ Web Browser เมื่อ Browser เปิดขึ้นมาแล้ว ให้สังเกตที่ Address ของ Browser หากเว็บเพจแสดงผลขึ้นมา และที่ Address แสดงเป็น
localhost/...
แสดงว่า Setup ได้ถูกต้อง ดังรูป
ในการทดสอบต้องเปิดโปรแกรม Web Server ไว้ด้วยครับ เนื่องจากเว็บไซต์มีการทำงานร่วมกับ Web Server

คลิปประกอบบทความ

หากท่านใดอ่านบทความแล้วยังสงสัย สามารถรับชมคลิปประกอบบทความนี้ได้ครับ

*รับชมแบบเต็มหน้าจอกดที่ Logo ของ Youtube
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

วิธีการออกแบบเว็บในแบบ Responsive ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 1

เรื่อง : การออกแบบ Responsive Web Design ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 1 บทความนี้มีด้วยกัน 3 ตอนครับ จะเป็นบทความที่ว่าด้วยเรื...  

ซ่อน URL บน Address Bar

เรื่อง :: ซ่อน URL บน Address Barมีผู้สอบมามากมายว่าจะทำอย่างไรให้ URL บน Address Bar คงที่อยู่ตลอดเวลา โดยไม่เปลี่ยนแปลงไ...  

การออกแบบเว็บเพจให้ชิดขอบของ Web Browser

เรื่อง : วิธีทำให้ Web Page ชิดขอบของ Web Browser หากการออกแบบ Web Page แล้วมีปัญหาในเรื่องของการแสดงผลว่า...ทำไมเว็บเพจ...  

Upload ไฟล์เว็บไปไว้บน Web Hosting ด้วย Dreamweaver

เรื่อง : Dreamweaver กับการ Upload ไฟล์เว็บไซต์ไปยัง Web Hosting เมื่อเร็ว ๆ นี้มีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการใช้...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*