About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

การเคาะ Space Bar เว้นวรรคกับโปรแกรม Dreamweaver [Article ID : 37]


เรื่อง : มาเคาะ Space Bar ให้เว้นวรรคได้หลาย ๆ ครั้งกัน

ใช้งาน Dreamweaver เคยมีปัญหากันบ้างไหม ? เวลาที่เราต้องการจะเคาะแป้น Space Bar (แป้นยาวที่สุดบน Keyboard) แล้วปรากฎว่าเคาะเท่าไหร่ก็ไม่ไปเสียที ไปแค่ช่องไฟเดียว หรือเว้นได้ครั้งเดียวแล้วก็เคาะไม่ไปอีกเลย ไม่เห็นเหมือนใน MS Word เลย... ครั้งนี้เรามี Trick การแก้ไขจุดนี้มาบอกกัน Space Bar Keyboard

วิธีใช้ Dreamweaver ให้เว้นวรรคข้อความได้มากกว่า 1 ครั้ง (เคาะ)

Dreamweaver โดยปรกติจะสามารถเคาะเพื่อเว้นวรรคข้อความได้เพียง 1 ครั้ง หรือเว้นได้เพียง 1 ช่องเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักของภาษา HTML ถ้าหากต้องการเว้นได้มากกว่า 1 ช่อง ถ้าเป็นภาษา HTML เราต้องใช้โค้ด   ลงไปเท่ากับจำนวนที่เราต้องการเว้น เช่น ต้องการเว้น 2 ช่องตัวอักษร ก็ใส่โค้ดดังกล่าวไป 2 ครั้ง เป็น    เป็นต้น แต่ถ้าเราใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการพิมพ์ข้อความ คงไม่สะดวกแน่ถ้าต้องพิมพ์โค้ดดังกล่าวทุกครั้ง ดังนั้น ถ้าเราต้องการเคาะไปที่แป้น Space Bar ของคีย์บอร์ดแล้วเว้นได้มากกว่า 1 ครั้ง ให้ทำการเซ็ทโปรแกรม ดังนี้

1. ทำการเปิดหน้าต่าง Preferences... ของโปรแกรม Dreamweaver (Ctrl+U) ดังรูป 2. ที่หน้าต่าง Preferences เลือกไปที่หมวด General
3. จากนั้นให้ทำการเลือก หรือติ๊กถูกไปที่ Option ที่เขียนว่า Allow multiple consecutive spaces ดังรูป *เมื่อเลือกแล้ว กดที่ปุ่ม OK

4. ทำการพิมพ์ข้อความและลองกดที่ Space Bar ของคีย์บอร์ดเพื่อทดสอบ จะพบว่าเราสามารถเคาะเว้นวรรคข้อความได้มากกว่า 1 ครั้งแล้ว
บทความนี้เป็น Trick ง่าย ๆ ในการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver เพื่อให้เราใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างไรลองใช้กันดู...สวัสดีครับ.
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

การสร้าง MySQL Connection กับ Dreamweaver

เรื่อง : การสร้าง Web Application ด้วย Dreamweaver + PHP + MySQL ตอนที่ 2 หลังจากที่เราได้ทำการเกริ่นนำสำหรับการเตรียมพร้อม...  

เมาท์ (Mouse) มาตารางเปลี่ยนสี (CSS Pseudo-classes)

เรื่อง : เมาท์มาตารางเปลี่ยนสีด้วย CSS มีผู้ชมที่ติดตามเว็บ DwThai.Com ขอกันเข้ามามากครับเกี่ยวกับการทำเทคนิคนี้ ซึ่งคุณคงจ...  

วิธีการออกแบบเว็บในแบบ Responsive ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 2

เรื่อง : การออกแบบ Responsive Web Design ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 2 ต่อจากตอนที่ 1 ที่เราได้ทำการ Create ไฟล์สำหรับการเริ่...  

การตัดเมนู Control ของไฟล์ Flash ออกจากเมนูคลิกขวา

เรื่อง : วิธีการตัด Control ของ Flash Animation บทความนี้เป็น Trick ในการใช้งาน Flash Animation กับเว็บ...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*