About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

การออกแบบเว็บเพจให้ชิดขอบของ Web Browser [Article ID : 3]


เรื่อง : วิธีทำให้ Web Page ชิดขอบของ Web Browser

หากการออกแบบ Web Page แล้วมีปัญหาในเรื่องของการแสดงผลว่า...ทำไมเว็บเพจไม่ชิดติดขอบของ Web Browser ดังในรูปตัวอย่างนี้ ลองดู Trick นี้กันครับ

การกำหนดค่า Page Properties ให้เว็บเพจชิดขอบ Web Browser

ทำการเปิดไฟล์เว็บเพจ หรือทำการ New File ขึ้นมาใหม่กับโปรแกรม Dreamweaver จากนั้น ให้ทำการกำหนดค่า ดังนี้

1. ที่เมนูบาร์เลือกที่ Modify จากนั้นให้ Click เลือกที่ Page Properties... (Menu -> Modify -> Page Properties...) ดังรูป
2. หลังจากเลือกแล้วจะปรากฎหน้าต่าง Page Properties ให้ทำการกำหนดค่าในส่วนของ Appearance (CSS) ดังรูป
ทำการกำหนดค่า ดังนี้
- Lef margin = 0
- Top margin = 0
- Right margin = 0
- Bottom margin = 0

3. จากนั้นที่หน้าต่าง Page Properties กดที่ปุ่ม OK
4. จะพบว่าเว็บเพจได้ชิดขอบตามที่ต้องการแล้ว ดังรูป
เป็นอันจบการจัดหน้า Web Page ในส่วนนี้ครับ เมื่อมีการ Preview ดูผลกับ Web Browser จะแสดงเว็บเพจที่ชิดติดขอบของ Web Browser ดังรูป
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

สร้างรูปภาพให้ผู้ชมเว็บสามารถจับเคลื่อนย้ายไปมาได้

เรือง :: สร้างรูปภาพให้ผู้ชมเว็บสามารถจับเคลื่อนย้ายไปมาได้ (Drag Layer by Dreamweaver)สำหรับบทความนี้เป็นบทความการป...  

การ Optimize รูปภาพ ด้วย Dreamweaver

เรื่อง : การ Optimize รูปภาพโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver การใช้งานรูปภาพประกอบหน้าเว็บเรานั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึง...  

การสร้างโปรแกรมแก้ไขข้อมูล

เรื่อง : สร้างโปรแกรมแก้ไขข้อมูล (Edit Record) ...................................................... ...........................................  

Upload ไฟล์เว็บไปไว้บน Web Hosting ด้วย Dreamweaver

เรื่อง : Dreamweaver กับการ Upload ไฟล์เว็บไซต์ไปยัง Web Hosting เมื่อเร็ว ๆ นี้มีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการใช้...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*