About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖





ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

การเขียนโค้ดโปรแกรมด้วย PHP กับ Dreamweaver (PHP with Dreamweaver) [Article ID : 222]


เรื่อง : PHP กับโปรแกรม Dreamweaver

บทความนี้จะขอมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver กับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ครับ ซึ่งตัวโปรแกรม Dreamweaver ที่คุณใช้นั้น ที่จริงมีความสามารถหลายอย่างที่จะช่วยให้ผู้ที่ใช้ภาษา PHP เขียนโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย จะเป็นอย่างไรลองติดตามอ่านกันดู

Request for MySQLi Database Connector

Dreamweaver ช่วยเขียน PHP อย่างไรบ้าง ?

Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ ไม่ใช่เฉพาะแต่งานออกแบบด้านความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ Dreamweaver มีความสามารถในแง่มุมของ Programming มากมายให้ผู้ใช้งานโปรแกรม Dreamweaver ใช้สอยได้อย่างสะดวก สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนางาน โปรแกรม Dreamweaver สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเขียนภาษา PHP ได้มากมายในหลากหลายแง่มุม ซึ่ง DwThai.Com จะขอหยิบยกมาแนะนำแต่เพียงเฉพาะบางส่วนเท่านั้นในบทความนี้ ดังนี้

PHP กับ Insert Panel ของโปรแกรม Dreamweaver

ถ้าผู้ใช้งานโปรแกรมทำการ New File แล้วเลือกประเภทไฟล์เป็น PHP จะพบว่าที่ Insert Panel จะมีกลุ่ม PHP ให้เลือกใช้ ซึ่งที่กลุ่ม PHP นี้จะมีคำสั่งต่างๆ ให้ผู้ใช้งานโปรแกรม Dreamweaver เลือกใช้ได้อย่างมากมาย ดังรูป สำหรับการใช้งานไอคอนต่าง ๆ ที่กลุ่มของ PHP นี้สามารถใช้งานได้ ดังนี้

1. เลือกไอคอนคำสั่งตามต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะทำการแทรกคำสั่ง PHP ที่เลือกไปยังไฟล์ PHP ของเราที่ Document ดังรูป 2. เมื่อเราได้คำสั่งของ PHP แล้ว ให้ทำการพิมพ์ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการลงไปที่คำสั่งนั้น ๆ ดังรูป จากรูป เป็นการพิมพ์ข้อความลงไปที่หลังคำสั่ง echo
ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะพิมพ์ข้อมูลใดลงไปในคำสั่งที่ได้ Insert มานั้น ต้องเรียนรู้ภาษา PHP ประกอบ

หากเราไม่ถนัดที่จะพิมพ์โค้ดที่มุมมอง Code ของโปรแกรม เราสามารถพิมพ์ไปที่ Properties Panel ได้ ดังนี้
3. เมื่อได้เลือกคำสั่งจากกลุ่ม PHP ลงไปที่ไฟล์เพจแล้ว หากสังเกตที่มุมมอง Design ของโปรแกรม จะพบว่า มีไอคอน PHP แสดงขึ้นมา ดังรูป 4. ที่ไอคอนดังในข้อ 3 หากมีการคลิกเลือกไว้ จะสามารถพิมพ์คำสั่ง PHP เพิ่มเติมได้จาก Properties Panel ดังรูป
icons คำสั่งอื่น ๆ ก็มีหลักการในการใช้งานเช่นเดียวกับที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น.

PHP กับระบบ Code Hints ของ Dreamweaver

โปรแกรม Dreamweaver มีระบบที่เรียกว่า Code Hints เพื่อช่วยให้เขียนภาษาโปรแกรมเป็นไปอย่างงง่ายดาย โดยที่ในมุมมอง Code เราสามารถกดปุ่ม Ctrl + Space Bar เพื่อเรียกดูคำสั่งต่าง ๆ ของ PHP ที่เราต้องการกำลังจะพิมพ์ได้ ร่วมไปถึงชื่อตัวแปรต่าง ๆ ที่ไฟล์โปรแกรมเรารู้จักด้วย ดังนี้

5. ที่มุมมอง Code ของโปรแกรม ทำการพิมพ์โค้ดคำสั่งบางส่วนลงไป จากนั้นกด Ctrl + Space Bar ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎ Code Hints ดังรูป จากรูป ทำการพิมพ์ตัวอักษร d ลงไปแล้วกด Ctrl + Space Bar ที่คีย์บอร์ด เพื่อต้องการเลือกฟังก์ชั่น date() ของ PHP ใช้งาน

6. จะสังเกตได้ว่าที่ Code Hints ที่ปรากฎนอกจากชื่อของคำสั่ง PHP แล้ว โปรแกรมยังแสดงรูปแบบการใช้งาน (Syntax) คำสั่งให้เราทราบด้วย รวมถึง Document คู่มือการใช้งานคำสั่ง ดังรูป 7. เมื่อพบคำสั่งที่ต้องการทำการเลือกโดยการกดปุ่ม Enter หรืออาจจะใช้เมาท์ Double Click ไปที่คำสั่งที่ต้องการก็ได้เช่นเดียวกัน จะได้คำสั่งที่ต้องการใช้ ดังรูป จากรูปจะพบว่าเมื่อเลือกคำสั่งแล้ว โปรแกรมจะยังมี Syntax ปรากฎเพื่อเป็นไกด์ในการพิมพ์ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมให้แก่คำสั่งนั้น

8. ทำการพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับคำสั่งหรือ Function ที่เราเลือกมา ดังรูป จากรูปเป็นการใช้งานฟังก์ชั่น date() ของ PHP
อย่างไรก็ลองใช้งานกันดูครับ น่าจะช่วยให้เราเขียนภาษา PHP กับโปรแกรม Dreamweaver ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ส่งผลให้พัฒนางานเว็บไซต์ของเราเสร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วขึ้น...สวัสดีครับ.
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.com



บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

ตรวจเช็คข้อมูลในฟอร์มก่อนส่งไปประมวลผล (Form Validation)

เรื่อง : การทำ Form Validation ด้วยโปรแกรม Dreamweaver เว็บโปรแกรมเมอร์ที่ต้องทำการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ บนเว็บ มักต้องการเข...  

มาเปิดใช้งาน Standard Toolbars เพื่อ Save File ได้อย่างสะดวกกันเถอะ

เรื่อง: เปิดใช้ Standard Toolbars ในโปรแกรม Dreamweaver Standard Toolbars เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู...  

ใส่สีสันให้ input สำหรับกรอกข้อมูลของ Form ด้วย CSS

เรื่อง : ใส่สีสันให้ Input กรอกข้อมูลด้วย CSS หลายท่านคงจะเคยเห็น input สำหรับกรอกข้อมูลนะครับ หลายท่านอาจจะพบว่า เอ...ท...  

สร้างโปรแกรม Guestbook ด้วย Dreamweaver + PHP + MySQL ตอนที่ 1

เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม Guestbook ด้วย Dreamweaver + PHP + MySQL เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากสำหรับบทความการสร้าง Web Applicati...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*