About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

ตรวจเช็คข้อมูลในฟอร์มก่อนส่งไปประมวลผล (Form Validation) [Article ID : 21]


เรื่อง : การทำ Form Validation ด้วยโปรแกรม Dreamweaver

เว็บโปรแกรมเมอร์ที่ต้องทำการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ บนเว็บ มักต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกข้อมูลที่ต้องการเข้ามาอย่างครบถ้วน แต่ก็มี User บางรายไม่ค่อยชอบกรอกข้อมูลให้ครบตามที่กำหนด อาจจะเว้นไปบ้าง 2-3 ฟิลด์/อินพุทข้อมูล แล้วกดส่งข้อมูลเลยทันที และถ้าฟิลด์ข้อมูลที่เขาเว้นไว้นั้นสำคัญ ซึ่งระบบโปรแกรมต้องการนำมาใช้งาน แต่เขาไม่กรอกมาละจะทำอย่างไร...?? มันก็ต้องมีการบังคับให้กรอกกันบ้างจริงไหม ?
...บทความนี้จึงมาแนะนำกัน ซึ่งการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลมาอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบบต้องการหรือไม่ เราเรียกวีธีการนี้กันว่า Form Validation

วิธีการทำ Form Validation

ให้ทำการสร้าง Form ที่ต้องการขึ้นมาจากโปรแกรม Dreamweaver เสียก่อน หลังจากนั้นให้กำหนดค่าต่าง ๆ ที่จะใช้ในฟอร์มของให้เรียบร้อย เช่น การกำหนดชื่ออินพุท, ชื่อฟอร์ม เป็นต้น เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ของฟอร์มได้แล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้
*อ่านการสร้าง Form และ Input ที่นี้ *ตัวอย่าง Form มี 2 อินพุท แต่ละอินพุทกำหนดชื่อ myname, email
1. เปิดหน้าต่าง Behaviors ขึ้นมา (Menu -> Window -> Behaviors)
2. ที่ Form บนหน้าเว็บเพจ ให้ทำการเลือกที่ปุ่ม Submit หรือปุ่มที่ใช้ในการกดเพื่อส่งข้อมูล
3. จากนั้นไปที่หน้าต่าง Behaviors ให้ทำการคลิกที่ Add behaviors (ปุ่มเครื่องหมายบวก + ) แล้วเลือกที่ Validate Form ดังรูป 4. โปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้เรากำหนดค่า ดังรูป *รายการที่เห็นในส่วนของ Fields: คือ อินพุทและชื่อของอินพุทที่ได้กำหนดไว้กับ Form

5. Input ใดที่ต้องการตรวจสอบ หรือต้องการให้ผู้ใช้กรอก ให้เลือกที่ชื่ออินพุทนั้น แล้วทำการคลิกเลือกที่ออฟชั่น Required ดังรูป *จากรูปอินพุทที่ชื่อ myname มีการตรวจสอบเพื่อให้กรอกข้อมูล ซึ่งจะมี (R) ต่อท้ายชื่ออินพุท

6. หากอินพุทใดมีรูปแบบข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น อินพุทที่ใช้กรอก e-mail ต้องมีรูปแบบอีเมลล์ที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากเราจะเลือกที่ Required แล้ว ให้เราเลือกออฟชั่นในส่วนของ Accept: เพิ่มเติม ดังรูป *จากรูปอินพุทที่ชื่อ email มีการตรวจสอบเพื่อให้กรอกข้อมูล และมีการตรวจสอบรูปแบบข้อมูลแบบ Email address

7. เมื่อกำหนดค่าได้แล้วกดที่ OK เป็นอันเสร็จสิ้นการทำ Form Validation
8. ทำการกดปุ่ม F12 ที่คีย์บอร์ดเพื่อทำการทดสอบ เมื่อทดสอบจะได้ ดังรูป
หากต้องการแก้ไขข้อความแจ้งเตือน สามารถแก้ไขได้จากโค้ด JavaScript ดังรูป
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

วิธีการออกแบบเว็บในแบบ Responsive ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 1

เรื่อง : การออกแบบ Responsive Web Design ด้วย Dreamweaver ตอนที่ 1 บทความนี้มีด้วยกัน 3 ตอนครับ จะเป็นบทความที่ว่าด้วยเรื...  

มาสร้างปุ่มปิด Web Browser กัน (Snippets Panel)

เรื่อง : การสร้างปุ่มปิด Web Browser บางครั้งเราเข้าไปชมเว็บเพจของบางเว็บไซต์ คุณเคยสังเกตไหมครับว่า บางหน้าเว็บเขาจะแสดง...  

การลบ Tag/Code ของ HTML ที่ไม่จำเป็นออก (Clean up HTML)

เรื่อง: ลบ Tag/Code ของ HTML ที่ไม่จำเป็นออกจาก Source Code บางครั้งการสร้าง Web Page โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ตัวโปรแ...  

การ Export สไตล์ชีต CSS ที่อยู่ในเว็บเพจไปเป็นไฟล์ CSS (External Style Sheet)

เรื่อง : Export โค้ด CSS ไปเป็น External Style Sheet ด้วย Dreamweaver โค้ด CSS ที่ได้สร้างไว้กับไฟล์เว...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*