หน้าแรก บริการของ dwthai.com เกี่ยวกับ dwthai.com ติดต่อ dwthai.com
พื้นฐานการใช้งาน การใช้งานที่มากกว่างาน Design ขยายความสามารถให้ DW เรื่องของ Script บทความน่ารู้
มุม Download
พูดคุยสนทนาตามประสาคนทำเว็บ
หาเพื่อนคุยคอเดียวกันกับ MSN
ติ-ชมเราบ้าง

 

:: ติดต่อเรา ::
webmaster_dwthai@yahoo.com
webmaster@dwthai.com

08 - 9495 - 7296
-------
-----------------------------------

เรื่อง :: บทสรุปและตัวอย่างโปรแกรมที่สร้างจาก Dreamweaver MX

เขียนกันมาเป็นบทความยุดตอนยาวรวม ๆ 2 เดือนได้มั้ง ตอนนี้เป็นภาคอวสาน หรือตอนจบของบทความชุด "การสร้าง Dymic Web Page ด้วย DW MX" นะครับ ซึ่งครั้งนี้ผมจะมาสรุปถึงข้อดีข้อเสีย พร้อมทั้งตัวอย่างโปรแกรมที่ผมสร้างขึ้นมาจาก DW เพียงอย่างเดียว โดยที่ผมไม่ได้เข้าไปเขียน Source Code ใด ๆ เพิ่มเลย...มาลองอ่านและนำไปพิจารณาดูนะครับ


ข้อดี....

1. สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
2. ใช้งานง่ายและลดปัญหาต่าง ๆ ในการเขียน Source Code ต่าง ๆ
3. ไม่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาโปรแกรมิ่งมากก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ (อันนี้จะเรียกว่าเป็นข้อดีก็ยังไงอยู่พิจารณาดูนะครับ)

ข้อเสีย....

1. ด้วยความที่ง่ายและสะดวกเกินไป อาจจะทำให้สมองเราไม่พัฒนาในการเรียนรู้ในเชิงโปรแกรมมิ่ง
2. Source Code ที่ได้จากการใช้ DW นั้นจะมีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งบางครั้งเกินความจำเป็นในการใช้งาน ลองดูการเปรียบเทียบจากตารางด้านล่างนี้ดูครับ

Source Code จาก DW ที่ทำการสร้างให้
Source Code ที่ผมเขียนขึ้นเอง

<!--#include file="Connections/conntion.asp" -->

<%
Dim conn
Dim conn_numRows

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
conn.ActiveConnection = MM_OLE_STRING
conn.Source = "SELECT * FROM Test"
conn.CursorType = 0
conn.CursorLocation = 2
conn.LockType = 1
conn.Open()

conn_numRows = 0
Dim Repeat1__numRows
Dim Repeat1__index

Repeat1__numRows = -1
Repeat1__index = 0
conn_numRows = conn_numRows + Repeat1__numRows
Dim MM_paramName
' *** Go To Record and Move To Record: create strings for maintaining URL and Form parameters

Dim MM_keepNone
Dim MM_keepURL
Dim MM_keepForm
Dim MM_keepBoth

Dim MM_removeList
Dim MM_item
Dim MM_nextItem

' create the list of parameters which should not be maintained
MM_removeList = "&index="
If (MM_paramName <> "") Then
MM_removeList = MM_removeList & "&" & MM_paramName & "="
End If

MM_keepURL=""
MM_keepForm=""
MM_keepBoth=""
MM_keepNone=""

' add the URL parameters to the MM_keepURL string
For Each MM_item In Request.QueryString
MM_nextItem = "&" & MM_item & "="
If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then
MM_keepURL = MM_keepURL & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.QueryString(MM_item))
End If
Next

' add the Form variables to the MM_keepForm string
For Each MM_item In Request.Form
MM_nextItem = "&" & MM_item & "="
If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then
MM_keepForm = MM_keepForm & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.Form(MM_item))
End If
Next

' create the Form + URL string and remove the intial '&' from each of the strings
MM_keepBoth = MM_keepURL & MM_keepForm
If (MM_keepBoth <> "") Then
MM_keepBoth = Right(MM_keepBoth, Len(MM_keepBoth) - 1)
End If
If (MM_keepURL <> "") Then
MM_keepURL = Right(MM_keepURL, Len(MM_keepURL) - 1)
End If
If (MM_keepForm <> "") Then
MM_keepForm = Right(MM_keepForm, Len(MM_keepForm) - 1)
End If

' a utility function used for adding additional parameters to these strings
Function MM_joinChar(firstItem)
If (firstItem <> "") Then
MM_joinChar = "&"
Else
MM_joinChar = ""
End If
End Function
%>

<%

Dim conn
Dim SQL
Dim rs

Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.open Server.Mappath("Test.mdb")
SQL="Select * From Test"
Set rs=conn.execute(SQL)

%>

 

จากตัวอย่างในตารางข้างต้น เป็นโปรแกรมที่ผมต้องการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ในตารางที่ชื่อว่า Test ทั้งหมด ซึ่งถ้าผมเขียนเองผมจะเขียนแบบทางตารางขวามือ แต่พอใช้โปรแกรม DW สร้างให้ ปรากฏว่าจะมีการเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อใช้งานในหลาย ๆ จุด ซึ่งมันไม่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์ที่ผมต้องการ เพราะผมเพียงแต่จะดูข้อมูลเท่านั้น...ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ แต่ทั้ง 2 แบบให้ผลเช่นดียวกัน
3. ด้วยความที่มี Source Code ที่เกินความจำเป็นเกิดขึ้นมา อาจจะทำให้การประมวลผลต่าง ๆ ค่อนข้างจะช้า...


<< สรุป >>

ความสามารถในจุดนี้ของ Dreamweaver versiom 6 (MX) นี่เอง ที่ทำให้โปรแกรม MX แตกต่างไปจาก DW เวอร์ชั่นอื่น ๆ เพราะ MX ได้ทะลายขีดจำกัดของคำว่า "โปรแกรมของการออกแบบเว็บเพจ" ไปแล้ว เพราะ MX ไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมออกแบบเว็บเพจอีกต่อไป แต่ MX เป็นได้ทั้งในส่วนของ Design และ Programing ซึ่งในเวอร์ชั่นที่ผ่านมาไม่มีให้ใช้งาน จะมีในรุ่นของ UntraDev ของ Dreamweaver มากกว่า และไม่เพียงแต่ภาษา ASP ที่ผมนำมาเขียนเป็นตัวอย่างในบทความนี้เท่านั้น..MX ยังรองรับภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น PHP, JSP เป็นต้น (ซึ่งบทความการใช้งานPHP + MySql ผมเคยเขียนไว้ให้อ่านตอนนึงครับ) ถ้ามีโอกาสผมจะทำเป็นบทความชุดแบบนี้อีกในภาษาอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งหมดคือสิ่งที่ผมเขียนจากการใช้งานที่ผมทดลองใช้งาน DW ในการสร้าง Application นะครับ เพราะโดยส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ DW ในการสร้างโปรแกรมครับ ผมจะถนัดที่จะพิมพ์ (แม้จะพิมพ์ไม่คล่อง) กับโปรแกรม Text Editor มากกว่า มากกว่าที่จะใช้วิธีการ click ครับ

ท้ายสุดนี้ผมมีโปรแกรมตัวอย่างมาให้ทดลองชมและใช้งานกันะครับ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมสร้างขึ้นมาจาก DW MX เพียงอย่างเดียวครับ ไม่มีการเขียนโค้ดแทรกเข้าไปด้วยตัวผมเองเลยครับ >>>

 

click ดูตัวอย่างโปรแกรม

BACK TOP


สงวนลิขสิทธิ์ © 2546-2550 โดย dwthai.com ห้ามการ copy ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แห่งนี้.
Copyright ©2003-2007 dwthai.com. All rights reserved. This website was created by : S.raksasuk.