About DwThai.Com

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

บทความการพัฒนาเว็บไซต์จาก DwThai.Com [Article ID : 1]


เรื่อง :: ฝึกเขียนโปรแกรมเว็บบอร์ด

สืบเนื่องมาจาก webboard หรือ e-mail ที่มาถึงผม มักจะสอบถามการมีเว็บบอร์ดเป็นของตัวเองว่าต้องทำอย่างไร เขียนอย่างไร ใช้ภาษาอะไรดี ยากไหม ผมมักพบคำถามเหล่านี้เป็นประจำ และจากที่ผมดูโปรแกรม webboard ใน website อื่น ๆ ที่เปิดให้ทำการ Download ไปใช้งานกัน ส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการศึกษาในจุดเริ่มต้นของการฝึกเขียนโปรแกรม คือ โปรแกรมที่มีแจกทั่วไปจะยากไปสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาน้อย เพราะ website ส่วนใหญ่จะพัฒนาออกมาแข่งขันกันในเรื่องของ option พิสดารหรูอลังการเสียมากกว่า ที่จะพัฒนาออกมาให้ผู้มีความรู้เบื้องต้นได้ศึกษากัน ฉะนั้น..จึงเป็นที่มาที่ผมทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับ
ก่อนที่คุณจะเข้าไป Download ตัวโปรแกรมเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษาตัวนี้ ผมอยากให้เรามาทำความเข้าใจในจุดพื้นฐานของโปรแกรมเว็บบอร์ดกันเสียก่อนนะครับ และขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมตัวนี้สักเล็กน้อยดังนี้นะครับ
  • โปรแกรมนี้เขียนจากภาษา PHP โดยใช้การเก็บข้อมูลเป็น Text File
  • โปรแกรม Webboard นี้เขียนขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจในการเขียนโปรแกรม
  • โปรแกรมตัวนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ฉะนั้น..พวก option ต่าง ๆ ที่เข้ามาเสริมการทำงานของเว็บบอร์ดนี้จะไม่มีนะครับ แต่ก็ขอให้คุณทำการเพิ่มเติมขึ้นเองในภายหลัง
  • โปรแกรมนี้ไม่ได้ถูกออกแบบหน้าตามาเพื่อความสวยงาม เพราะต้องการแสดงในส่วนของการทำงานของโปรแกรมมากกว่า
  • โปรแกรมตัวนี้เป็นเพียงพื้นฐานการทำงานง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ต่อ ๆ ไปในอนาคต
  • ผมไม่อยากให้คุณ Download โปรแกรมนี้เอาไปใช้ใน website ของคุณ แต่ผมอยากให้คุณเอาโปรแกรมนี้ไปศึกษา และปรับปรุงมันใหม่ให้ดีกว่าที่ผมทำแจกไป
  • ถ้าคุณทำได้แล้ว กรุณา ขอร้อง แจ้งกลับมาเพื่อผมจะได้ชื่นชมในผลงานของคุณบ้าง...
  • หากท่านใดมีการนำไปพัฒนาต่อ และต้องการนำมาเผยแพร่ภายในเว็บไซต์ DwThai.Com ก็สามารถแจ้งและส่งโปรแกรมนั้นกลับมาได้ พร้อมทั้งชื่อเวอร์ชั่นที่เป็นของคุณเอง เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์โลกต่อไป

การทำงานของโปรแกรมเว็บบอร์ด

Copyright ©2003-2015 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296