About DwThai.Com 00

DwThai.Com Logo

DwThai.Com

Tip and Trick Dreamweaver

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ค้นหาข้อมูลใน DwThai.Com

คิดจะทำ Website ควรรู้สิ่งใดบ้าง ? [Article ID : 151]


เรื่อง :: การทำเว็บไซค์ควรรู้สิ่งใดบ้างในการจัดทำเว็บไซค์ขึ้นมาเว็บหนึ่งนั้น ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย เรามีเพียงความรู้การใช้งานโปรแกรมออกแบบเว็บสักโปรแกรมเดียวเราก็สามารถจะมีเว็บเป็นของต้นเองได้แล้ว แต่ที่ยากขึ้นไปก็คือในเรื่องของความไม่พอใจของเราเอง คือ เราอยากจะมีลูกเล่นต่าง ๆ ในเว็บเพิ่มขึ้น ต้องการความสวยงามในเว็บไซค์ ต้องการโต้ตอบกับผู้รับชม เป็นต้น ต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ที่เพิ่มขึ้นไปอีก เพราะลำพังโปรแกรมออกแบบเว็บโปรแกรมเดียวไม่สามารถรองรับความต้องการเหล่านี้ได้หมด ต่อไปนี้จะขอยกตัวอย่างความรู้ที่ผู้จะจัดทำเว็บสมควรจะรู้ครับ เป็นเชิงแนะนำนะ เพราะผมเองก็ใช่จะเก่งอะไรมากมายกับการทำเว็บเนี้ย
ถ้าท่านต้องการมีเว็บไว้เพื่อสื่อสารกับผู้ชมอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงความสวยงามของหน้าตาเว็บแล้วละก้อ สิ่งที่ท่านสมควรจะรู้มี ดังนี้
  • ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมออกแบบเว็บเพจ เช่น Dreamweaver เป็นต้น
  • ความรู้เกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ใน server และความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมประเภท FTP เช่น Cute FTP เป็นต้น
  • ความรู้ในการบริหารจัดการไฟล์ เช่น การจัดระเบียบไฟล์ให้เป็นหมวนหมู่แน่นอนภายใน server ที่เราใช้
ความรู้ข้างต้นก็เพียงพอแล้วที่ท่านจะจัดทำเว็บไซค์าสักหนึ่งเว็บเพื่อการสื่อสารครับ

ถ้าท่านต้องการให้เว็บของท่านมีหน้าตาที่สวยงามด้วย นอกจากที่ท่านจะต้องรู้เรื่องต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ท่านต้องรู้เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย
ความรู้ในเรื่องการใช้งานโปรแกรมประเภท Graphic เช่น Phptoshop, Fireworks เป็นต้น

ถ้าท่านต้องการให้เว็บเพจของท่านมีลูกเล่นมากชึ้น เช่น มี Webboard มี Guestbook มี Poll เป็นต้น ความรู้ที่ท่านต้องมีเพิ่มเข้าไปอีกคือ ความรู้เรื่องของภาษา HTML, ความรู้ในเรื่องของภาษาที่เป็น Server - Side Script เช่น Perl, PHP, JSP เป็นต้น, ความรู้ในเรื่องของภาษาที่เป็น Client- Side Script เช่น JavaScript เป็นต้น

แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บางอย่างเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ก็ได้ เพราะปัจุบันมีเว็บไซค์จำนวนมาก เปิดให้บริการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ฟรี เช่น ถ้าท่านต้องการภาพ Graphics ท่านอาจจะเข้าไปในเว็บที่ให้บริการภาพฟรีเหล่านั้น ถ้าท่านต้องการมี Webboard ของเว็บ ท่านก็สามารถไปสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการเว็บบอร์ดฟรีได้ ซึ่งก็มีอยู่หลายที่ ทั้งของคนไทยเอง และของต่างชาติ แต่สิ่งจำเป็นที่ท่านต้องรู้จริง ๆ ก็คือ ใน 3 ข้อแรกที่กล่าวมาครับ ตรงนั้นไม่รู้ไม่ได้ครับ
About the Author
Mr.Sittichai Raksasuk

Mr.Sittichai Raksasuk

Sittichai is a Web Developer and Web Technology Instructor for over 10 yrs. He is also a webmaster of dwthai.com and author jQuery with Dreamweaver (2010). DwThai.Com is a website for web developer using Adobe Dreamweaver.

Contact with him : dwthai@gmail.comบทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) กับ Google

เรื่อง : มาทดสอบเว็บไซต์กับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) ด้วยบริการจาก Google ปัจจุบันการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซ...  

เรื่อง Target ของลิงก์ (HTML target Attribute)

เรื่อง : มาเข้าใจ Target ของลิงก์กัน (Target Attribute) Target เป็น Attribute นึงที่มักใช้ควบคู่กับ Tag ...  

มาใช้งาน Font สวย ๆ กับเว็บเพจกันเถอะ (font-face)

เรื่อง : การใช้งาน Font สวย ๆ กับข้อความในเว็บเพจ Fonts หรือแบบตัวอักษรหากเรานำไปใช้กั...  

Event Handler ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ (JavaScript)

เรื่อง : Event Handler ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ควรรู้ Event Handler (อีเวนท์ แฮน’เดลอะ) คือ การจัดการ/ตรวจสอบเห...  


Copyright ©2003-2019 dwthai.com. All rights reserved.
This website was created by : S.raksasuk.

ติดต่อ DwThai.Com

e-mail : dwthai@gmail.com
mobile: 08-9495-7296

เขียน Guestbook : DwThai.Com

*
*
*