หน้าแรก บริการของ dwthai.com เกี่ยวกับ dwthai.com ติดต่อ dwthai.com
พื้นฐานการใช้งาน การใช้งานที่มากกว่างาน Design ขยายความสามารถให้ DW เรื่องของ Script บทความน่ารู้
Tricks Dreamweaver
PHP - CGI/Perl - ASP - DATABASE !
Flash - HTML/CSS - JavaScript Tricks !
CSS Layout ว่าด้วยเรื่อง Cascading Style Sheets กับการออกแบบเว็บเพจแนะนำหนังสือ..
ความบันเทิง..สำหรับคนทำเว็บ
ทดสอบความรู้ด้าน Web Develop

webmaster_dwthai@yahoo.com
webmaster@ dwthai.com
08 - 9495 - 7296
Download  Extension for Dreamweaver
List Download
Lightbox for Dreamweaver สร้าง Gallery รูปภาพ  57.91 Kb.Click !
jQuery Ui Calendar สร้างปฏิทินกับ Input ของ Form  106.99 Kb.Click !
PHP Coding tools for Dreamweaver  4.96 Kb.Click !
jQuery APi Extension  210.96 Kb.Click !
Jump Menu Magic (Jump ไปเปิดหน้าต่างใหม่ได้)  49.85 Kb.Click !
ตรวจสอบขนาดข้อมูลของ Form Input (Length Validator)  16.81 Kb.Click !
สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Template ให้ MAMBO โดยใช้ Dreamweaver ออกแบบ  13.74 Kb.Click !
ทำหน้าจอ Web Browser ให้เต็มจอ (Full Screen)  13.26 Kb.Click !
HomePage กำหนดให้เว็บเราเป็น Home Page ของ Browser  1.51 Kb.Click !
Advanced Random Images สุ่มแสดงรูปภาพ  7.29 Kb.Click !
สร้างแบบทดสอบ Online ด้วย CourseBuilder for MX2004  2877.54 Kb.Click !
กำหนดให้ CURSOR กระพริบที่ Input เพื่อเตรียมพร้อมกรอกข้อมูล  13.40 Kb.Click !
สร้างปุ่ม Save As หน้าเว็บเพจ  1.52 Kb.Click !
ป้องกันการ Click ขวาหน้าเว็บเพจ  1.82 Kb.Click !
ป้องกัน E-Mail จาก Spam Mail ที่เข้ามาเก็บ E-mail Account จากเว็บเพจ  4.43 Kb.Click !
สร้าง Country Menu สำหรับการเลือกประเทศ  40.34 Kb.Click !
สร้าง Favorites Icon  7.55 Kb.Click !
Scrolling Title Bar (ตัวอักษรวิ่งบน Title Bar)  4.25 Kb.Click !
Insert IFrame  31.72 Kb.Click !
Upload File PHP  8.28 Kb.Click !
Check All  14.71 Kb.Click !
สร้าง Fade Links  34.47 Kb.Click !
สร้างตัวอักษรงวิ่ง Marquee  4.44 Kb.Click !
สร้างตัวอักษรแบบ Gradient  72.80 Kb.Click !
เดินหน้าถอยหลังเว็บเพจ  4.02 Kb.Click !
Scrolling Status Bar (ตัวอักษรวิ่งบน Status)  4.19 Kb.Click !
Close Button (สร้างปุ่มปิดหน้าต่าง Browser)  1.56 Kb.Click !
Check Form  18.51 Kb.Click !
ทำปุ่ม Add Favorites  6.26 Kb.Click !
เปลี่ยนสีให้ Scroll Bar  4.10 Kb.Click !
สร้างเมนูขวาด้วยตัวเราเอง  11.04 Kb.Click !
:: โปรแกรมช่วย D/L บางโปรแกรมอาจจะทำให้คุณไม่สามารถ D/L ได้ ::
BACK

Copyright ©2003-2009 dwthai.com. All rights reserved. This website was created by : S.raksasuk.